Nederlands in het buitenland

Het artikel over de taalsituatie van Nederlandse immigranten in Australië en Nieuw-Zeeland in NRC Handelsblad van 9 april, eindigde met een oproep aan de Taalunie om bij te dragen aan een goede opleiding Nederlands aldaar. Aan de leerstoel Nederlands in Melbourne zijn jarenlang forse financiële injecties gegeven. Dat de universiteit desondanks heeft besloten om de leerstoel op te heffen, is iets waar de Taalunie helaas niets aan heeft kunnen veranderen.

Wat betreft Nieuw-Zeeland: de genoemde opleidingsmogelijkheid aan de universiteit van Auckland is er gekomen dankzij een startsubsidie van de Taalunie. De belangstelling voor de studie is zo groot, dat het verzoek om uitbreiding van de staf vorig jaar gehonoreerd is met een extra subsidie voor de aanstelling van een lector. De omvang van de Taalunie-begroting laat echter niet toe dat tot in lengte van dagen een leerstoel zonder eigen financiële bijdrage van de betreffende universiteit in stand wordt gehouden. Wellicht is het een goede suggestie voor het Nederlandse en het Vlaamse bedrijfsleven om op plaatsen waar zich veel Nederlandstalige emigranten hebben gevestigd, een leerstoel te sponsoren. In Melbourne is op die manier de bestaande leerstoel Scandinavische talen gehandhaafd.

    • Greetje van den Bergh
    • Alg. Secretaris Taalunie