Indonesische bond buiten spel gezet

JAKARTA, 30 APRIL. De Indonesische regering heeft besloten het werk van de Bond voor Arbeiderswelzijn (SBSI), een onafhankelijke vakorganisatie, onmogelijk te maken zonder de organisatie als zodanig te verbieden.

Na afloop van een beperkt kabinetsberaad over aangelegenheden van nationale veiligheid deelde de coördinerende minister voor politiek en veiligheid, generaal b.d. Soesilo Soedarman, mee dat “alle activiteiten van de SBSI voortaan zijn verboden, omdat deze organisatie geen officiële erkenning geniet”. De aldus getroffen bond beweert verantwoordelijk te zijn voor de recente stakingsgolf in en om Medan, de hoofdstad van Noord-Sumatra.

Minister Soesilo legde het besluit als volgt uit: “Wat ze ook ondernemen, vergaderingen of andere activiteiten, ze krijgen van ons geen toestemming”. Gevraagd waarom hij geen stappen onderneemt tegen het bestuur van de SBSI, verzekerde minister Soesilo dat “de regering nauwgezet nagaat in hoeverre zij betrokken zijn”. Hij doelde op de stakingen en ongeregeldheden die op 14 april uitbraken in Medan. “De regering gaat niet roekeloos te werk”, aldus Soesilo, “maar op basis van de wet.”

De minister ontkende dat de regering terugschrok voor stappen tegen het bestuur uit angst voor het buitenland en zei dat Indonesië “niet onder druk gezet wenst te worden”. De Verenigde Staten hebben gedreigd Indonesië zijn handelsvoordelen op de Amerikaanse markt te ontnemen als het zijn arbeidsverhoudingen niet democratiseert. De Indonesische regering erkent tot dusverre maar één vakbond, het nauw met regeringspartij Golkar gelieerde Indonesische Werknemersverbonhd (SPSI), dat onder zijn bestuurders nogal wat gepensioneerde militairen telt.

Het bestuur van de SBSI verklaarde gisteren het verbod te negeren. “Zolang de regering ons niet verbiedt en zolang de arbeiders van Indonesië ons wel erkennen, zetten wij onze activiteiten voort”, aldus vice-voorzitter mevrouw Sunarti. Zij voegde eraan toe dat de SPSI wellicht zal toetreden tot het Internationale Verbond van Vrije Vakverenigingen (IVVV).

    • Dirk Vlasblom