Immigratie wordt belangrijk thema in verkiezingen in VS

WASHINGTON, 30 APRIL. Immigratie is een belangrijke politieke kwestie geworden in de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen dit jaar. Deelstaten eisen schadevergoeding van de Amerikaanse regering wegens verondersteld slechte grensbewaking. Gouverneur Pete Wilson van de staat Californië heeft gisteren bij de rechtbank van San Diego een schadeclaim van 377 miljoen dollar ingediend tegen de Amerikaanse regering voor de kosten van het gevangen houden van illegale immigranten die voor misdrijven zijn veroordeeld.

Wilson, een Republikein van het politieke midden, heeft immigratie tot het belangrijkste thema van zijn herverkiezing gemaakt. “Als de federale overheid verantwoordelijk zou worden gesteld, zou ze snel ontdekken dat de kosten van het negeren van het echte en explosief groeiende probleem van illegale immigratie veel groter is dan de kosten om het problemen te verhelpen”, aldus Wilson in een toespraak.

Ook de Democratische gouverneur Lawton Chiles van Florida voert een herverkiezingscampagne en hij heeft op 12 april een claim van anderhalf miljard dollar ingediend bij de federale regering voor de kosten van gezondheidszorg, onderwijs en andere voorzieningen voor illegale immigranten. Texas, New York, Arizona en New Jersey staan ook op het punt om federale steun te eisen voor immigratie.

Volgens de Immigratiewet van 1986 hebben de deelstaten recht op vergoeding van de gevangeniskosten voor veroordeelde illegalen, maar het Congres heeft nooit geld toegewezen. President Clinton heeft vorige week 350 miljoen dollar federale steun toegezegd, maar volgens de deelstaten is dat niet genoeg. Nationaal zou het gevangen houden van 60.000 illegale criminelen jaarlijks 600 miljoen dollar extra kosten.

Pag.4: 'Immigranten zijn de voeding van onze toekomst'

New York had twee jaar geleden al een proces aangespannen voor gevangeniskosten en totnogtoe heeft dat niets opgeleverd. De New-Yorkse gouverneur Mario Cuomo, die dit jaar moet worden herkozen, wil tevens een extra claim indienen voor de sociale voorzieningen aan illegale immigranten. Cuomo's ouders zijn Italiaanse immigranten. “Ze zijn deel van onze grote kracht”, zei Cuomo over immigranten in een radio-interview. “Ze zullen de voeding van onze toekomst zijn. Ze zijn ook duur.”

Ook in Washington wordt de immigratiekwestie een steeds prominenter onderwerp. Het Huis van Afgevaardigden heeft voorgesteld om het aantal grenswachten te verdubbelen. De Republikeinse senator Alan Simpson heeft voorgesteld het jaarlijks toegestane quotum legale immigranten te verlagen van 675.000 naar 500.000. President Clinton heeft in maart de procedure voor asielaanvragen versneld en de beroepsmogelijkheden beperkt. Het personeel dat de aanvragen moet afhandelen wordt verdubbeld en iedere aanvrager moet 130 dollar betalen. Aanvragers kunnen enkel op grond van de informatie op het formulier naar een deportatieprocedure worden verwezen.

Clinton heeft beloofd zijn hervormingen in de bijstand en de ziektekostenverzekering slechts beperkt ten goede te laten komen aan immigranten. Legale immigranten hebben de eerste twee jaar van hun verblijf in Amerika geen recht op bijstand en moeten dus in geval van werkloosheid door familie worden ondersteund. Volgens schattingen van het bureau voor statistiek woonden er in 1992 3,2 miljoen illegalen in Amerika en komen daar jaarlijks 300.000 tot 500.000 bij. In 1986 kregen illegalen die op dat tijdstip ten minste vijf jaar in het land hadden gewoond amnestie.

Negentien deelstaten hebben al het Engels als officiële voertaal vastgesteld. Op deze maatregel, die vooral het toenemende gebruik van Spaans moet tegenhouden, bestaan wel belangrijke uitzonderingen. In arme wijken wordt vaak geweld gebruikt tegen immigranten. In de zwarte wijken van Washington zijn de afgelopen jaren veel Koreaanse winkeliers doodgeschoten.

De politieke scheidslijnen in het immigratievraagstuk lopen dwars door de partijen heen. Amerikaanse vakbondsleiders staan kritisch tegenover immigratie omdat het grotere aanbod van goedkope arbeid in hun visie de lonen drukt. Veel blanken ontvluchten Amerikaanse immigratiegebieden zoals Zuid-Californië, maar ook de oppositie van arme zwarten tegen immigratie neemt toe wegens de groeiende concurrentie voor lage-lonenbanen.

Zelfs arme Amerikaanse latino's protesteren tegen hun voormalige landgenoten die de zuidgrens passeren. De latino's in Brownsville, Zuid-Texas, zien hun belasting op onroerend goed stijgen omdat het onderwijs voor illegale immigranten moet worden bekostigd. Hun vertegenwoordiger in het deelstaatparlement, de latino Henry Cuellar, steunt krachtige maatregelen tegen illegale immigratie. Er is onder latino's in Texas zelfs een stroming die afschaffing van het burgerschap door geboorte in Amerika voorstaat. Veel zwangere Mexicaanse vrouwen steken de grens over om hun kind in een Amerikaans ziekenhuis ter wereld te brengen. Amerikaanse ziekenhuizen zijn bij wet verplicht zwangere vrouwen in behandeling te nemen.

De pleitbezorgers van immigratie bevinden zich zowel ter rechter- als ter linkerzijde. Ter rechterzijde wensen de economische-vrijheidsgezinden vrij verkeer van personen en goederen voor een volmaakt vrije markt. Aan de linkerzijde overheersen humanitaire overwegingen en zijn organisaties van latino's of andere etnische groepen actief.

Al jaren is er in Amerika een debat gaande over de vraag of immigratie geld kost dan wel oplevert. De Amerikaanse hoogtechnologische industrie drijft steeds meer op Chinese, Koreaanse en Indiase afgestudeerden in de exacte wetenschappen. Blanken verkiezen steeds vaker alfa- en gammastudies zoals economie of rechten. Anderzijds is het merendeel van de immigranten ongeschoold. De meningen verschillen over de economische kosten en baten van ongeschoolden die vaak weinig of geen belasting kunnen betalen aan de overheidsdiensten, waar ze gebruik van maken.

Politieke voor- en tegenstanders van immigratie zijn het er wel over eens dat de deelstaatregeringen de rekening krijgen gepresenteerd, terwijl de federale regering het meeste profiteert van eventuele extra belastingopbrengsten van immigratie.

De Californische gouverneur Wilson heeft de afgelopen tien dagen van zijn politieke campagne uitsluitend gewijd aan immigratie. Hij heeft het prikkeldraad van de Mexicaanse grens met Californië bekeken, grenswachten gefeliciteerd en toespraken over immigratie gegeven. Volgens hem kosten de voorzieningen voor illegale immigranten de Californische regering jaarlijks 2,5 miljard dollar.

De populariteit van het vraagstuk is groot. Volgens een peiling van The Los Angeles Times beschouwt 92 procent van de Californische kiezers illegale immigratie als een probleem en beschouwt 77 procent haar als een groot probleem. Wilsons campagne tegen illegale immigratie heeft dus veel bijval opgeleverd.

    • Maarten Huygen