Hussey

In de bespreking van het boek Ireland Today van Gemma Hussey (boekenbijlage 16 april) schrijft Hieke Jippes dat de houding van de katholieke hiërarchie in Ierland radicaal veranderd is, getuige het optreden als gastspreker door kardinaal Cahal Daly bij de herdenking van het 800-jarig bestaan van de protestantse kathedraal van St. Patrick. (In Dublin?)

Als de protestantse kathedraal (feitelijk een contradictio in terminis, of is het misschien een anglicaanse kathedraal?) inderdaad 800 jaar bestaat, getuigt dat eveneens van een minder bekrompen eenkennigheid van de Roomsen in Ierland dan uit de rest van het verhaal zou moeten blijken. 800 jaar geleden was deze kerk ongetwijfeld een r.k. kathedraal, die op een of andere wijze - welke, laat ik in het midden - in protestantse c.q. anglicaanse handen gekomen is. En dat is tot op de huidige dag blijkbaar zo gebleven.

    • J. Roodbol