Hobsbawm

Naar aanleiding van M. C. Brands' reactie (Z 23 april) op ons interview met Eric Hobsbawm (Z 19 maart) willen we opmerken dat het er ons niet om ging een moreel oordeel over de persoon Hobsbawm te vellen, maar een indruk te geven van de opvattingen van deze auteur die - of Brands dat nu prettig vindt of niet - een zeer veel (ook door ons) gelezen boek over nationalisme heeft geschreven. We hebben overigens wel degelijk vragen gesteld over de verhouding tussen nationalisme en marxisme - al hadden deze vragen dan niet de door Brands gewenste inquisitoire toon. De informatieve waarde van de vaststelling dat Hobsbawm een slecht mens is, lijkt ons gering.

    • Sophie de Schaepdrijver
    • Peer Vries