Herdenken (3)

Ik heb me nogal verbaasd over Harry van Wijnens kwalificaties van de generaals Urquhart en Hackett.

Het is maar de vraag of de eerste het kon helpen dat hij een aantal uren van zijn commandopost was afgesneden en verder gaat het niet aan om hem fouten te verwijten die door 'Boy' Browning en Montgomery zijn gemaakt.

Nog onheuser vind ik de opmerking over generaal sir John Hackett. Waar of door wie wordt hij als een held gepresenteerd? Zichzelf heeft hij zeker niet opgehemeld. In zijn boek met herinneringen aan deze gruwelijke episode is hij kort van stof over zijn eigen rol. Van Wijnen schrijft dat de familie De Nooij in Ede het ware heldendom vertegenwoordigt. Dat is precies wat Hackett met zijn boek heeft bedoeld. Hij noemde het (naar Matth. 25. 35-36) 'I was a stranger' (in de Nederlandse vertaling 'Ik ben een vreemdeling geweest') en Korthals Altes noemde het in deze krant (12-1-1980) terecht een 'kleinood'. Hackett heeft het boek opgedragen aan wijlen miss Anna de Nooij.

    • Dr. M. Akkermans