Herdenken (1)

Harry van Wijnens indruk dat “de Nederlandse overheidsinstanties de 50ste herdenking van de Slag om Arnhem in een pretpark veranderen” (Tweede Lezing van 23 april) is bezijden de aard van de voorgenomen opzet.

In goed overleg met vertegenwoordigers van veteranen, herdenkingscomités van burgers en gemeentebesturen gezamenlijk, is de nadruk van het begin af gelegd op een waardige herdenking en geen feest, zoals bij de gelijktijdige herdenking van de bevrijding in het zuiden des lands. Het gaat hier om een verloren slag met duizenden doden en gewonden, ook onder de burgerij van Arnhem. De te verwachten 1500 veteranen staan terecht centraal in hun 'pelgrimage to Arnhem'. Dat er zo'n 60 van hen nogmaals willen springen als eerbetoon aan hun omgekomen kameraden is hun eigen wens, die wij als organisatoren zeker hebben te respecteren. Daarnaast wordt een passende vertegenwoordiging van het betrokken verzet uitgenodigd aanwezig te zijn. Ook de nog levende Arnhemse burgers van toen krijgen een speciale dag met een maaltijd in de binnenstad samen met bezoekende veteranen, hetgeen door deze burgers zeer wordt gewaardeerd. Vijfduizend mensen zullen daaraan deelnemen. Er is bij dit alles geen sprake van romantisering, maar wel van oprechte, nog steeds aanwezige emotie onder zeer veel Nederlanders, Engelsen en Polen, voor wie de Slag toen een dramatisch teken van hoop en wanhoop tegelijk was. Mij blijkt dezer dagen uit talrijke reacties, dat ook jonge generaties zich voelen aangesproken, hetgeen de reden is om juist voor hen tijdens de herdenking een speciale conferentie over de soortgelijke bedreigingen van vandaag te beleggen samen met jeugdige vertegenwoordigers uit 150 steden uit Europa en de rest van de wereld. 'A bridge to the future', het motto van de 50ste herdenking past hierop. De kwalificatie 'pretpark' gaat dus echt een brug te ver.

    • Paul Scholten
    • Burgemeester van Arnhem