Handelaren verwachten rimpelloze beurs op 4 mei; Verkiezingen amper koersgevoelig

AMSTERDAM, 30 APRIL. De 'spelers' op de financiële markten in Nederland tonen zich relatief onverschillig over de naderende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Wat de uitslag ook zal zijn, de verwachting is niet dat aandelen- en obligatiekoersen heftig zullen reageren op het 3 mei vertoonde stemgedrag.

De verkiezingsuitslag is in Nederland niet erg 'koersgevoelig', zeker niet in vergelijking met andere Europese landen. Het meest extreme voorbeeld is Italië. Daar heerst op de beurs van Milaan al wekenlang een euforische stemming sinds zakentycoon Berlusconi de verkiezingen won. Deze week stegen de koersen op de beurs van Milaan naar recordhoogte, nadat bekend werd dat Berlusconi was gevraagd een regering te vormen.

In Amsterdam zal op 4 mei van dergelijke heftige bewegingen geen sprake zijn. Beurshandelaren menen dat de Amsterdam EOE-index (AEX) na de verkiezingen wellicht enkele punten kan stijgen. Voorwaarde is wel dat het verkiezingsresultaat duidt op een korte kabinetsformatie en dat de kwartaalresultaten van Philips en DSM positief uitpakken. De opiniepeilingen suggereren een groot aantal mogelijkheden voor de coalitie, maar handelaren menen dat de verkiezingsuitslag weinig zal uitmaken voor het economische beleid van het kabinet.

Internationale vermogensbeheerders verkochten vorige week Nederlands staatspapier uit vrees voor de vorming van een links kabinet na de verkiezingen. Hun Nederlandse collega's vinden dat een overdreven reactie. Ze menen dat ook de buitenlanders zullen beseffen dat het weinig uitmaakt welke partijen in de regering zitting nemen.

CDA, PvdA, D66 en VVD zijn het allen eens over de noodzaak het begrotingstekort terug te dringen en de stijging van de werkloosheid af te remmen. Bovendien willen de vier grootste partijen zich houden aan de criteria die het Verdrag van Maastricht stelt aan de Westeuropese economiën. De monetaire politiek is vast in handen van een onafhankelijke centrale bank.

Als er al vrees is voor de uitslag van de verkiezingen, dan heeft die vooral betrekking op de periode erna. Een langdurige kabinetsformatie kan een negatief effect hebben op de terugdringing van het begrotingstekort. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voorspelt een begrotingstekort van 4 procent voor dit jaar, maar dat zou wel eens hoger kunnen uitkomen als een slagvaardig kabinet niet verder bezuinigt.

De aandelen op de Amsterdamse effectenbeurs moesten de week per saldo met licht verlies afsluiten. De obligaties moesten aanvankelijk ook terug, doordat cijfers over de inflatie-ontwikkeling in de VS de aanzet gaven tot forse verkopen van staatspapier.

Gisteren sloten de obligaties uiteindelijk licht hoger in het spoor van de Duitse staatsleningen. Maar omdat veel partijen zich rustig houden met het oog op de verkiezingen waren de omzetten niet hoog. De tienjarige 5,75 procent lening sloot iets hoger op 93,90 gulden, wat een effectief rendement (kapitaalmarktrente) van 6,61 procent opleverde.

Bij de hoofdfondsen op de Amsterdamse effectenbeurs viel vooral het koersverlies van banken en verzekeringsmaatschappijen op. Veel beleggers denken dat de rentetarieven dit jaar niet veel verder zullen dalen. Het sterkst te lijden van deze verkopen had ING. Amev, Aegon, ABN Amro en Robeco moesten allen enkele procenten van hun koers prijsgeven.

De cyclische, conjunctuurgevoelige sectoren stegen daarentegen, gestimuleerd door de perceptie dat de Duitse economie zich snel herstelt. Ook Duitse beleggers kochten daarom Nederlandse fondsen. Het havenbedrijf Van Ommeren was één van de fondsen die daarvan het meest profiteerden. Maar ook anderen 'cyclicals' als DSM en KLM boekten koerswinst.

De koers van Hoogovens steeg naar het hoogste punt in de afgelopen twaalf maanden. Het staalconcern kon zich als vanouds verheugen in de belangstelling van buitenlandse beleggers, die de koers omhoog stuwden tot 72,80 gulden.

Sinds afgelopen maandag kreeg Hoogovens nog eens extra de wind in de rug na een koopadvies van het Amerikaanse effectenhuis Goldman Sachs. De staalpoot van Hoogovens presteert dit jaar volgens de concernprognoses beter. In december vorig jaar gaf Hoogovens nieuwe aandelen uit tegen een koers van 40 gulden, zodat beleggers die deelnamen aan die emissie een winst hebben geboekt van meer dan 40 procent.

Opmerkelijk is dat de Amsterdamse beurs volgens institutionele beleggers bezig is aandelenhandel terug te winnen van de Britse schermenbeurs SEAQ International. Circa 60 procent van de totale handel in Nederlandse aandelen loopt nu via Amsterdam. Tot voor kort was dat 40 procent.

Belangrijkste reden zijn de forse koers- en omzetstijgingen op de Amsterdamse effectenbeurs in 1993. Nederlandse banken en effectenhuizen zijn hierdoor gestimuleerd om grotere blokken aandelen te verhandelen en nemen met kleinere marges genoegen om marktaandeel terug te winnen.

    • Paul Wessels