'Gaswinning moet op agenda formatie'

DELFT, 30 APRIL. De oliemaatschappijen die in Nederland actief zijn willen dat bij de komende kabinetsformatie de noodzakelijke maatregelen om de gaswinning in kleine, nu onrendabele gasvelden, te stimuleren op de agenda komen.

Dit bleek gisteren op het symposium Marginale gasvelden, georganiseerd door de Mijnbouwkundige Vereniging van de Technische Universiteit in Delft. Vertegenwoordigers van Nogepa, de vereniging van oliemaatschappijen, drongen sterk aan op een verlichting van het fiscale klimaat voor de winning van nieuwe gasvelden. Zonder zo'n aanpassing zou het zogenoemde 'kleine veldenbeleid' van de regering in gevaar komen, loopt de exploratie van gasvelden op de Noordzee verder terug en kalft de werkgelegenheid in de offshore industrie (aannemers en toeleveranciers) verder af. Vorig jaar heeft die sector al 5.000 banen verloren en dit jaar wordt een even groot verlies verwacht. De kleine gasvelden dekken nu nog de helft van de binnenlandse vraag naar aardgas. Hoe meer gas er uit kleine velden wordt geproduceerd, hoe langer het grote gasveld in Groningen kan worden gespaard. De aanwezigde reserves in nieuwe kleine velden zijn samen goed voor 7,5 jaar binnenlands gasverbruik.

Een week geleden kondigde directeur-generaal Dessens van energie (economische zaken) in deze krant een pakket mogelijke lastenverlichtingen aan om de gaswinning in kleine velden te stimuleren. Maar EZ is daarbij sterk afhankelijk van medewerking van het ministerie van financiën, om dekking te vinden voor de belastingverlichting. Daarbij gaat het onder andere om vervroegde afschrijving van kosten door de betrokken oliemaatschappijen, een verlaging van het staatsaandeel in de winst op de gaswinning en een verlaging van royalties.

Nogepa heeft gisteren steun gekregen van de CDA-fractie in de Tweede Kamer. De economische specialist van deze fractie, drs. G. Terpstra, zei gisteravond dat de beoogde lastenverlichting bij de kabinetsformatie aan de orde zou moeten komen, in het kader van het industriebeleid. Terpstra's collega-fractielid mevrouw M. Boers heeft gisteren in schriftelijke vragen aan minister Andriessen (economische zaken) details gevraagd over het pakket maatregelen dat wordt overwogen. Ze is geërgerd dat de Tweede Kamer via “een toevallig artikel” in de krant wordt geïnformeerd en wil een brief van de minister over zijn beleidsvoornemens, over “de benodigde acties en het tijdschema ter effectuering daarvan”.