Bosnisch protest tegen telefonische opdeling

GENÈVE, 30 APRIL. De Bosnische autoriteiten in Sarajevo hebben een formeel protest ingediend bij de Verenigde Naties wegens de “telefonische opsplitsing” van Bosnië-Herzegovina. Een woordvoerder van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) bevestigde dat Bosnië als VN-lid een nieuw landennummer heeft gekregen (387), maar dat de Bosnische Serviërs hiervan geen gebruik willen maken. Wie Pale, Banja Luka of andere Servische steden in Bosnië wil bellen, moet voortaan gebruik maken van het landennummer van Servië (381).

Ook Kroatië is boos op de ITU, het VN-orgaan dat belast is met de toewijzing van landennummers. Zagreb heeft te maken met eenzelfde probleem als Bosnië-Herzegovina: de Serviërs in de 'Republiek Krajina' gebruiken eveneens het landennumer van Servië, hoewel Kroatië als VN-lidstaat erkend is binnen de oorspronkelijke grenzen, dus inclusief de Krajina.

“De ITU is gezwicht voor Servische druk en is nu de facto akkoord gegaan met de opsplitsing van Bosnië-Herzegovina, een erkende lidstaat van de VN”, aldus Mustafa Bijedic, ambassadeur van Bosnië bij de VN in Genève, die de stap van de ITU als een “illegale daad” bestempelde.

De ITU verklaarde desgevraagd dat de organisatie slechts één landennummer aan Bosnië-Hercegovina heeft toegekend. “Er zijn echter delen van het land waar dit nummer niet kan worden gebruikt”, zo verklaarde woordvoerder Theo Irmer. “Men kan inderdaad spreken van een onregelmatige situatie, maar we beschikken nu eenmaal niet over troepen die met geweld telefoonverbindingen kunnen herstellen. Ik zie de ITU ook niet naar Belgrado gaan om daar de kabels naar de Servische gebieden in Bosnië of Kroatië door te knippen. Maar we betreuren de nu ontstane situatie ten zeerste”, aldus Irmer.

    • Hans de Vrey