Benelux en Duitsland gaan samenwerken bij wegsturen asielzoekers

WITTEM, 30 APRIL. De drie Beneluxlanden en Duitsland hebben gisteren in het Limburgse Wittem afgesproken 'in de geest van Schengen' te gaan samenwerken op het gebied van verwijdering van asielzoekers wier aanvraag in een van de landen al is afgewezen. Dat hebben de staatssecretarissen Dankert en Kosto gisteren bekendgemaakt na spoedoverleg met de Belgische minister Tobback en diens Duitse collega Schmidbauer.

De komende weken gaan ambtenaren uit de vier landen aan de slag om enkele obstakels voor een straffer verwijderingsbeleid uit de weg te ruimen. Daarbij zullen ze in elk geval aandacht besteden aan het visabeleid, de beoordeling van asielaanvragen van burgers uit bepaalde landen, zoals de landen die deel uitmaakten van de voormalige Sovjet-Unie, en aan een verbetering van de informatie-uitwisseling. Volgens staatssecretaris Dankert zal ook de rol van de Schlepper-organisaties, die tegen vergoeding asielzoekers naar West-Europa brengen, speciale aandacht krijgen.

Oorspronkelijk wilden de betrokken bewindslieden de asielbepalingen uit de akkoorden van Schengen vervroegd in werking laten treden. In deze bepalingen wordt voorgeschreven dat een asielzoeker wordt afgewezen in een van de landen die het akkoord hebben ondertekend, niet in een van de andere aangesloten landen een nieuwe aanvraag mag dienen. Het voornemen om deze bepalingen vervroegd in werking te laten treden is gestrand op Duitse constitutionele problemen, omdat de Duitse grondwet zich ertegen verzet dat afzonderlijke bepalingen uit een verdrag worden toegepast zolang het verdrag zelf nog geen kracht van wet heeft.

België en Nederland hebben alvast afgesproken dat zij zo spoedig mogelijk hun computersystemen waarmee vingerafdrukken kunnen worden vergeleken op elkaar zullen aansluiten. Technisch gezien is dat geen probleem, omdat de twee landen compatibele systemen gebruiken. Duitsland daarentegen heeft een afwijkend systeem. De Belgische minister Tobback verwacht overigens niet dat de informatie-uitwisseling veel zoden aan de dijk zal zetten: “Ieder land heeft zijn specifieke belangstelling. België is in trek bij Indiërs, Nederland bijvoorbeeld bij Somaliërs. Die gaan niet gauw naar een ander land om het nog eens te proberen.”