21ste eeuw

Briefschrijver De Jonge heeft ongelijk als hij de nieuwe eeuw op 1 januari 2000 wil laten beginnen (NRC Handelsblad, 26 april).

Een eeuw telt 100 jaar. Als we er even gemakshalve van uitgaan, dat de geboorte van Jezus Christus op 1 januari van het jaar 1 heeft plaatsgevonden (wat niet het geval is, maar de werkelijke geboortedatum zou de boel alleen maar ingewikkelder maken), dan volgt hieruit, dat de eerste eeuw van het jaar 1 tot en met het jaar 100 loopt. De tweede eeuw begint derhalve op 1 januari van het jaar 101 enzovoort. Het jaar 0 heeft uiteraard nooit bestaan. Niemand begint te tellen bij 0. Deze redenering doortrekkend is dus te concluderen, dat de twintigste eeuw loopt van het jaar 1901 tot en met het jaar 2000, oftewel het jaar 'twintighonderd'. Dit heeft, naar mijn mening, echter geen enkele invloed op de naam van de eeuw, zoals de heer De Jonge schrijft. Wanneer hij ook begint, de volgende eeuw is nog steeds de 21ste. Overigens is dit een discussie, die enige tijd geleden wereldwijd is gevoerd in de Fidonet-echo Interuser, waar we het ook met elkaar oneens bleven. Tenslotte hebben we maar besloten het begin van de nieuwe eeuw gewoon twee keer te vieren, zowel op 1 januari 2000 als op 1 januari 2001.

    • W. de Bruin Jr