Winststijging Klene

De winst van zoetwarenfabrikant Klene Holding is vorig jaar met 22 procent gestegen van 851.000 gulden tot 1.042.000 gulden.

Het resultaat van Klene Holding wordt gevormd door haar enige deelneming, een 61,7 procent belang in Klego Holding. Het geconsolideerde resultaat na belastingen steeg van 1,47 miljoen tot 1,71 miljoen gulden. De omzet nam met 10 miljoen gulden toe tot 59 miljoen gulden. Een deel van de toename wordt verklaard doordat de omzet van Boon Beheer in 1993 voor de eerste keer over het gehele jaar is meegenomen. De directie stelt een dividend voor van 4 gulden tegen 2,50 over 1992. De jaarvergadering is op 20 mei