Winst Friesland Bank stijgt 34 pct

De Coöperatieve Vereniging Friesland Bank te Leeuwarden heeft een uitstekend jaar achter de rug. De winst steeg van 15,1 miljoen tot 20,2 miljoen gulden, terwijl het balanstotaal groeide van 5,4 miljard tot 5,9 miljard. Het eigen vermogen verbeterde van 266,5 miljoen tot 283,2 miljoen gulden. “Naar het zich thans laat aanzien behoort een verdere stijging van het resultaat in 1994 tot de mogelijkheden”, schrijft de directie in het jaarverslag over 1993.

De baten zijn vorig jaar toegenomen van bijna 106 miljoen tot 130,1 miljoen gulden. De post waardeveranderingen van vorderingen, zoals de toevoeging aan de stroppenpot tegenwoordig wordt genoemd, werd verhoogd van 4,4 miljoen tot 5,9 miljoen gulden. De kredietverstrekking aan particulieren is fors toegenomen, vooral door een explosieve vraag naar woninghypotheken. Dit segment groeide met maar liefst 66 procent bij een landelijke toeneming van 35 procent. De hypothekenportefeuille groeide elf procent aan tot 2,24 miljard gulden. De personeelsbezetting, inclusief geconsolideerde dochters, bedroeg over 1993 661 medewerkers.