Verkiezingen (stemmingsgedicht)

Denk er om, voor je gaat stemmen:

Eerst wat stemgember eten

Zorgen dat je je stemvork bij je hebt

Stemmig gekleed gaan

De stembanden strak aanhalen

Een diepe stembuiging maken

De stemsleutel in het slot steken

En vervolgens wachten op het stemgeluid.

Zorg dat je niet overstemd wordt!

Alleen op stemhebbende klinkers lopen

Van basstem tot falsetstem

Van rokersstem tot roestemmer

Van lastemmer tot lamstemmer

Van Postema tot Von Fürstemberg:

Verheven door stemverheffing.

    • Rudy Kousbroek