VEB: bezwaren tegen certificering cumprefs KNP BT

De Vereniging van Effectenbezitters, de belangenvereniging van vooral de kleinere beleggers, heeft bezwaar tegen een onlangs aangekondigde emissie door het papierconcern KNP BT.

Volgens VEB-directeur R. de Haze Winkelman schept de certificering van de nieuw uit te geven aandelen een extra beschermingsconstructie, die de invloed van bestaande aandeelhouders te veel beperkt.

Op 12 maart kondigde KNP BT om het eigen vermogen te versterken een emissie aan van zogeheten cumulatief preferente aandelen, die beleggers een vast dividend per jaar geven. KNP BT rekent erop dat de stukken vooral worden gekocht door institutionele beleggers, die door de relatief lage introductiekoers (7,50 gulden bij een huidige beurskoers van 50 gulden) in staat zijn om een belang van 5 procent op te bouwen. De cum prefs worden gecertificeerd, waardoor het stemrecht komt bij een apart administratiekantoor dat hiermee veel zeggenschap verwerft. Volgens de VEB worden daarmee de rechten van de andere aandeelhouders te veel beperkt, vooral doordat grootaandeelhouder MacMillan Bloedel wel zijn stemrecht op peil kan houden. Volgens KNP BT zijn de cum prefs gunstig voor de huidige beleggers en voldoet de certificering aan de regels van de Amsterdamse effectenbeurs. De regeling met McMillan vloeit volgens KNP BT voort uit een afspraak die is gemaakt bij de fusie van KNP, BT en VRG in 1993.