Van Westerloo

Gerard van Westerloo: Roosje. Uitg. De Bezige Bij, 103 blz. Prijs: ƒ 14,90.

Het vijftigjarig bestaan van De Bezige Bij wordt onder meer herdacht met de uitgave van vier speciaal geschreven laaggeprijsde boekjes: Geheid Deelder van J.A. Deelder, De merkwaardige verrijzenis van Angel Arcadio Picasso van Paul Koeck, Amanda en de widowmaker van Walter van den Broeck en Roosje van Gerard van Westerloo. Van deze vier is Roosje het mooiste jubileumgeschenk.

Van Westerloo gaat er in op zoek naar de 'achterafkamertjes' in het leven van zijn overleden moeder - het verhaal van haar jeugd, dat zij voor haar kinderen grotendeels geheim heeft gehouden. Zijn zoektocht voert hem door heel Nederland, langs archieven en talloze hoogbejaarde verwanten; geleidelijk ontstaat een ontroerend, indringend en soms zelfs spannend portret van een vrouwelijke outcast in de eerste helft van deze eeuw.

Hij ontrafelt het 'geheim' van zijn moeder, en brengt ook feiten aan het licht die voor haar verborgen werden gehouden. Maar vooral ontdekt hij, met terugwerkende kracht, wat voor een vrouw zijn moeder eigenlijk was: 'een droomster'. “Ze was een vrouw die koper poetste en goud droomde.” Dat alles in een stijl die niet emotieloos is, maar wel vrij van pathetiek. Jammer dat zo'n kleinood op een koopje wordt uitgegeven: de foto's zijn vieze vlekken.

    • Gertjan van Schoonhoven