Stadsprovincie Rotterdam in 1997 een feit

DEN HAAG, 29 APRIL. Op 1 januari 1997 krijgt Nederland er een provincie bij. Op die datum wordt de provincie Rotterdam ingesteld. Dat heeft het kabinet gisteren besloten door een bijzondere wet ('lex specialis') goed te keuren, die verscheidene staatkundige vernieuwingen bevat.

Niet bekend

In de nieuwe provincie hopen de huidige gemeenten de regionale vraagstukken beter te kunnen aanpakken. Daarbij gaat het om zaken als milieu, werkgelegenheid, infrastructuur, huisvesting, openbaar vervoer en de Rotterdamse haven. Volgens de bijzondere wet die staatssecretaris De Graaff-Nauta (binnenlandse zaken) voor de nieuwe provincie heeft laten opstellen, wordt een groot aantal taken die op dit moment bij de gemeenten, de provincie Zuid-Holland en het rijk berusten, overgedragen aan het nieuwe orgaan. Zo komt ook de verantwoordelijkheid voor het gemeentelijk havenbedrijf Rotterdam bij de provincie te liggen.

De circa dertig gemeenten die straks onder de nieuwe provincie vallen, behouden de taken die strikt lokaal van aard zijn. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld dienstverlening aan de burger, handhaving van de openbare orde, uitvoering van de bijstandswet en het vaststellen van lokale bestemmingsplannen. Voor het centrum van Rotterdam, volgens het kabinet “het dynamisch hart van de regio” waarvan de betekenis van belang is voor de hele provincie, is een aparte regeling getroffen. Het centrum van de stad valt straks rechtstreeks onder het bestuur van de provincie, wat een staatkundig unicum vormt.

Het regionale politiekorps Rotterdam-Rijnmond zal worden beheerd door de toekomstige Commissaris van de Koningin in de provincie. Deze krijgt de verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare orde bij regionale zaken, zoals grote manifestaties en zogenoemde risico-voetbalwedstrijden. De korpsbeheerder moet verantwoording afleggen aan Provinciale Staten. De burgemeesters van de gemeenten houden hun eigen bevoegdheid bij de inzet van de politie op lokaal niveau. Burgemeester Peper van Rotterdam zei gisteren tevreden te zijn met deze oplossing. Volgens Peper is daarmee het “democratisch gat” gevuld dat was ontstaan door de reorganisatie van het politiebestel, die aan het begin van deze maand is voltooid.

Het Overlegorgaan Rijnmondgemeenten (OOR), waarin de achttien gemeenten waren vertegenwoordigd, is inmiddels opgegaan in een nieuwe regioraad. Die wordt gevormd door 41 leden uit de gemeenteraden. De VVD is in de regioraad met tien zetels de grootste partij, gevolgd door D66 en CDA (beide negen), PvdA (acht). Voorzitter van de regioraad is burgemeester Peper. Het toekomstige provinciebestuur zal door de bevolking worden gekozen. Nieuw in de speciale wet is de mogelijkheid voor de provincie Rotterdam om gedeputeerden te benoemen van buiten de Provinciale Staten.