Pas verschenen; vertaald

Samuel Butler Erewhon Vert. Ernst van Altena, Uitg. Ambo, 227 blz., ƒ 39,90

Roman van Samuel Butler (1835-1902) met als ondertitel 'De omgekeerde wereld' over een utopische samenleving waarin veel van in onze eeuw beleden normen worden verworpen. Een aantal door Butler gedane voorspellingen, met name die over de relatie mens-machine, bleek van profetische waarde.