Pas verschenen; vertaald

Joez Alesjkovski De spermadonor Vert. Aai Prins, Uitg. Prometheus, 92 blz., ƒ 24,90

Novelle van Joez Alesjkovski (1929) over een jonge kampgevangene die na zijn invrijheidstelling een vaste aanstelling krijgt als spermadonor in een wetenschappelijk instituut.