Omroepbedrijf verdrievoudigt netto winst; Privatisering pas na 1996

HILVERSUM, 29 APRIL. Het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf (NOB) heeft zijn winst afgelopen jaar meer dan verdrievoudigd. Privatisering van de onderneming zal echter pas na 1996 kunnen plaatshebben.

Dat blijkt uit het vandaag te publiceren jaarverslag van het NOB. De onderneming - voorheen het facilitair bedrijf van de NOS - leed sinds de verzelfstandiging in 1988 verliezen van samen ruim 130 miljoen gulden. Na ingrijpende reorganisaties kon in 1992 een eerste winst worden geboekt (5,3 miljoen). Dit jaar verbeterde de netto winst tot 17,9 miljoen gulden.

President-directeur drs. P. Porsius beschouwt 1993 als 'het jaar van de kentering'. De laatste onderdelen van de reorganisatie - die de personele sterkte in vijf jaar met een derde terugbracht tot 1900 man - zijn vorig jaar afgerond. Het bedrijf zal dit jaar weer omzetgroei realiseren, nadat de bedrijfsopbrengsten vijf jaar achtereen daalden.

De voltooiing van de reorganisatie heeft direct gevolgen gehad voor het resultaat over 1993. De personeelskosten lagen ruim 3 miljoen lager dan in 1992. Buitengewone lasten wegens reorganisatie (in 1992 nog 5,6 miljoen gulden) ontbraken. Een verbeterde liquiditeitspositie leidde tot 1,3 miljoen gulden aan rente-inkomsten, waar het NOB het jaar ervoor per saldo nog 9 ton rente betaalde. Mede gezien de ontwikkeling over de eerste maanden van 1994 rekent de onderneming op verdere verbetering van het resultaat.

Tegen de achtergrond van dit herstel heeft het ministerie van WVC, via een stichting enig aandeelhouder, vorig jaar de discussie aangezwengeld over 'de tweede fase van verzelfstandiging van het NOB', de eigenlijke privatisering. Bedrijfsleiding noch commissarissen van het omroepproduktiebedrijf hebben daarmee haast. “We hebben de afgelopen jaren wel 130 miljoen gulden weggemaakt”, zegt Porsius. Versterking van het eigen vermogen is daarom belangrijk. Porsius wil zeker nog drie jaar hebben om een acceptabele ontwikkeling van omzet en winst te realiseren.

Daarnaast is een goede waardebepaling van het NOB nog moeilijk. Zakenbank MeesPierson, die vorig jaar onderzoek deed naar de haalbaarheid van privatisering, wilde geen uitspraak doen over de hoogte van het bedrag dat het NOB als fiscaal compensabele verliezen ziet. De discussie met de belastingdienst hierover is nog niet afgerond. Ook onthield MeesPierson zich van een waardering van de potentie van het Media Park dat op het NOB-complex verrijst. Vorig jaar verdubbelde het aantal bedrijven er tot vijftig. Ze leveren het NOB jaarlijks enkele miljoenen guldens aan huur op. De bank wilde evenmin oordelen over de prille activiteiten van het NOB op de buitenlandse markt. Vorig jaar opende het bedrijf een studio in Keulen.

    • Hans Wammes