Nederlandse economie groeit 0,2 pct

DEN HAAG, 29 APRIL. De omvang van de Nederlandse economie, uitgedrukt in het bruto binnenlands produkt (bbp), is in 1993 gegroeid met 0,2 procent. In 1992 bedroeg de groei nog 1,4 procent. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek gisteren bekend.

In het vierde kwartaal van vorig jaar steeg het bbp met 0,3 procent ten opzichte van dezelfde periode in 1992. Die kwartaalgroei is lager uitgekomen dan aanvankelijk werd verwacht. Het CBS ging eerder uit van een groei van 0,5 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De bruto investeringen bedroegen in het vierde kwartaal 6,1 procent minder dan in 1992. Over heel 1993 bekeken liep het investeringsvolume bijna drie procent terug.

Ondanks de lage rente zijn vooral de investeringen in gebouwen en vervoermiddelen het afgelopen jaar onder druk komen te staan. De investeringen in gebouwen daalden negen procent. In vervoermiddelen werd zelfs twintig procent minder geïnvesteerd.

De investeringen in nieuwe woningen en in grond-, water- en wegenbouwkundige werken zijn vrijwel gelijkgebleven vergeleken met 1992. De investeringen in machines hebben vorig jaar een lichte opleving te zien gegeven. Volgens het CBS is deze toename mede te danken aan enkele grootschalige investeringsprojecten die vorig jaar zijn opgeleverd.

De gezinsconsumptie bedroeg in het vierde kwartaal van 1993 slechts 0,2 procent groter dan een jaar eerder. De bestedingen aan duurzame goederen zijn circa vijf procent lager dan een jaar eerder. Dat komt vooral omdat in het vierde kwartaal van 1992 veel personenauto's werden gekocht.

Nederlandse gezinnen hebben in het vierde kwartaal van 1993 ook minder geld uitgegeven aan voedings- en genotsmiddelen. De uitgaven voor andere goederen en diensten in de laatste drie maanden van het afgelopen jaar zijn daarentegen gestegen met twee procent.

Voor geheel 1993 bedroeg de gezinsconsumptie 0,8 procent meer dan in 1992. Vooral de bestedingen aan duurzame goederen liepen terug, terwijl de bestedingen voor vervoer, verwarming en ontspanning toenamen. De groei van de gezinsconsumptie is op het laagste punt van de laatste vijf jaar uitgekomen.