Lintjesregen 1994; Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: mw. M.J. Viruly-Dresselhuys, Amsterdam, actrice.

Officier Orde Oranje-Nassau bij bevordering mw. F.E. Blankers-Koen, Hoofddorp.

Officier Orde Oranje-Nassau: dr. A.J.M. Adan, Bilthoven, oud-anesthesioloog St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein; A.P. Bosch, Stolwijk, hfd. fin.-econ. Aangel. Dir. Managementondersteuning en Beheer WVC; mw. drs. C.B. Meyer-Cratz, Amsterdam; C.Chr. Doolhoff, RA, Alphen a/d Rijn, dir. Accountantsdienst WVC; dr. W. Edel, Groenekan, Veterinair Insp. Staatstoezicht Volksgezondheid; dr. H.A.A. Gresnigt, Mook, alg. dir. Sticht. Theofaan te Grave; W.A.J.M. Harkx, Leiden; R.J. Inja, Aalten, dir. Sticht. Tehuizen en Dagverbl. Aalten; A.J. Koers, Muiderberg, kinderarts; J.W. van der Kouwe, Groningen; G.F. van Pijkeren, Leiden, projectl. Bestuurl. Oper. WVC; drs. L.C.J. van der Poel, Geldermalsen, alg. secr. COTG; dr. J.U. Postma, Diepenveen, zenuwarts Psych. Centrum Vogelenzang Bennebroek; P.R. Sainsbury, Amstelveen; J.G.A. Schampers, Helmond; drs. P.F.E.M. Schlicher, Haarlem, oud-hfd Directoraat Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burger-oorlogsgetroffenen WVC; G. Seinen, Raerd, alg. dir. Sticht. Gemeensch. Inst. Maatsch. Dienstverl. te Leeuwarden; W.M. van der Tempel, Marum, oud-revalidatie-arts; prof.dr. P. Thomas, Leiden, vrz. Sticht. Bronovo-Nebo te Den Haag en oud-hoogl. Radiotherapie;dr. H.P. Verbrugge, Santpoort, geneesk. insp. Moederschapszorg en de Kinderhygiëne (WVC); H. de Vries, Den Haag; B. Walpot, Meppel; mr. P.G.J. Weyenberg, Den Haag, secr. Adviescomm. Warenwet; dr. J.G.F. Worst, Haren (Gr.), oogarts; K. van der Zwaag, Hillegom.

Ridder Orde Oranje-Nassau: drs. S.M. Anstadt, Amsterdam; mw. P.A. Scholten-barones van Asbeck, Den Haag, oud-bestuurslid YWCA Utrecht; M.J.M. van Beek, Oosterbeek, beeldhouwer; M. Boerma, Den Haag; H.H. Boven, Sneek; A.S.M. Braat, Zierikzee, beeldend kunstenaar; J. Broekman, Soest, pianist, clavecinist, organist, docent Hilversums Conservatorium; A.J.M. Christiaans, Bergeyk, huisarts; N. Crama, Den Haag, producent/ regisseur; mw. drs. M.L.A. Crijns, Maastricht, orthopedagoge; K. Das, Hilversum; H. Duijm, Sassenheim; H.J. Eggen, Ulestraten, beeldend kunstenaar; ir. R. Geerling, Velp; mw. H.A. Lens-Gerrietsen, Nieuwegein; J.C. Groenewegen, Sassenheim; mw. P. Steijnis-de Haan, Rotterdam; A.J.H. Harks, Eindhoven, bestuursl. Judo Bond Nederland; mw. E.A. Schadee-Hartree, Den Haag; J.M. van Heijningen, Maarssen, filmproducent; A.P. van Heugten, Eindhoven; mw. G.M.J. Hofhuis, Den Haag; drs. H. Horneman, Nijverdal; L. Huyzer (Lee Towers), Scheveningen; E.C.M. Janmaat, Breda, huisarts; mw. E.S.M. van der Dussen-Jonk, Emmeloord, vrz. Sticht. Dagverbl. en Tehuizen voor Verst. Gehandic.; mw. A. Jordaan, Bergen (NH), vml. verpleegk, dir. Oudtburgh; K.A. Kardolus, Zoetermeer, oprichter Schermver. Zaal Kardolus; C.J.F. Klaassen, Rotterdam, vml. tandarts; C.C. Klicks, Aalsmeer, vml. huisarts; mw. J.C. Stam-Lazonder, Ouderkerk a/d Amstel, landelijk vrz. Ned. Chr. Vrouwen Bond; E.A.M. Loeff, Malden (gem. Heumen); D.W. van Logchem, Leerdam; mw. C.M. Jacobs-Maas, Bergen op Zoom, vml. dir. Patiëntenzorg Ziekenhuis Lievensberg; A.N. Manuhutu, Leerdam;drs. A. van Oosten, West-Graftdijk, vml. dir. Centr. Bur. Humanitas en vml. secr. Hoofdbest. Humanitas; dr. M.G.M. van Oss, Loon op Zand; mw. I. Piersma, Rijswijk; J.L.G. Pijpers, Haaren (NB); H.P.M. Plompen, Hoogerheide (gem. Woensdrecht), vml. dir. Dental Lab. Fraba Bergen op Zoom; mw. C.A.M. de Boer-Poel, Ilpendam (gem. Landsmeer); dr. H. Pot te Kampen, vml. huisarts; J.M. Roosenburg, Eijsden, beeldend kunstenaar; drs. H.J. Rots, Goirle;mr. L.W.G. Scholten, Utrecht; mw. M.Th. Schouten, Voorschoten, insp. Volksgez. Zuid-Holland (WVC); mw. M.Th. Bremer-Sitskoorn, Soest, journaliste, tv-presentatrice; H. Smid, Deinum (gem. Menaldumadeel); W.A. van Stek, Lochem, grafisch ontwerper; O. Straatsma, Ballum (gem. Ameland), vml. huisarts;mw. A.M. Striekwold, Amsterdam, vml. dir. Verzorgingshuis Nieuw Vredenburgh; J. Tijsma, Amstelveen, vml. psychotherapeut/ psycho-analyticus RIAGG Amstelland en Meerlanden; drs. H.J.M. Vaarten, Waalre, vml. alg. dir. Verzorgingstehuis Den Eerdbrand/ De Bevelanden te Eindhoven; dr. P.A.F. van Veen, Den Haag; P.F. Veen, Hoofddorp, vml. apotheker; J.D. Walta, Nootdorp, eerste concertm. Residentie Orkest; A. Wijnands, De Meern, vml. hoofd Adm. Centrum NZF Utrecht; P. Wilhelmus, Maastricht; P.J. Woortman, Leusden, kaderarts-instructeur EHBO-ver. Hamersveld; B. van Zijderveld, Haarlem, dir. Kath. Sticht. Samenw. Instell. Geestelijk Gehandicapten Zuid- en Midden-Kennemerland; drs. K. Zijlstra, Emmen, vml. dir. Theater Muzeval; R.O. van Zutphen, Oosterbeek, dir. Beheer Orthopedag. Inst. Jan Pieter Heije.

WVC EN O&W

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: prof. dr. C.J.A.C. Peeters, Amsterdam; Officier in de Orde van Oranje-Nassauprof. dr. L.J.L. Koekenberg, Hilversum, orthopaed. chirurg; dr. P.A.E. Sillevis Smitt, Heemstede.

WVC EN BINNENLANDSE ZAKEN

Ridder Orde Oranje-Nassau: J.A. Jager, Vught.

WVC EN ECONOMISCHE ZAKEN

Officier Orde Oranje-Nassau: A.G. Poelgeest, Gorssel, mede-opr. en vml. vrz. Bond Generieke Geneesmidd. Industrie Nederland Weesp.

WVC EN FINANCIEN

Officier Orde Oranje-Nassau: S.T. Boen, Amstelveen, internist, adv. Generali Levensverz..

WVC EN JUSTITIE

Officier Orde Oranje-Nassau: J.A.C. Leijten, 's-Hertogenbosch.