Lintjesregen 1994; Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: mr. F.W.R. Evers, Zoetermeer, dir.-gen. Rijksgebouwendienst; ir. G. Gerritse, Dordrecht, dir. EGM architecten.

Officier Orde van Oranje-Nassau: ir. H.C. Bergman, Zoeterwoude, hfd. afd. Stadsvernieuwing en Bestuurlijk Onderzoek VROM; ing. H.G. Bomhof, Heinkenszand, wetenschappelijk milieu-hygiënisch medewerker; P.M. van den Broecke, Aerdenhout, vice-vrz. Raad van Bestuur NBM Amstelland; drs. J. Cleij, Baarn, dir. Milieudienst Amsterdam; A. Hagoort, Rotterdam, bureau voor architektuur, stedebouw, onderzoek, landschap; M. de Jonge, Leiden, secr. Vereniging Verf- en Drukinktfabrikanten; drs. R. Kok, Nijbroek, economisch planologisch adviseur; prof. ir. E.E. Laddé, Den Haag; B. Loerakker, Amsterdam, architect-directeur LRRH Amsterdam; prof. ir. H.P.S. van Lohuizen, Muiden, vrz. RIONED; mr. J.K.G. Meijnen, Velp, adviseur veiligheid en milieubeheer AKZO; ir. P.A.M. Mertens, Hoensbroek, dir. Academie van Bouwkunst Maastricht; mevr. drs. J. Meyer, Leiderdorp, alg. secr. RMNO; ing. A.A. Plompen, Alphen a/d Rijn, alg. dir. Alphaplan Bouw Adviesburo; W.C.M. van den Thillart, 's-Hertogenbosch, dir. bij provincie Noord-Brabant; ir. J. Weersma, Den Haag, oud-projectdirecteur Rijksgebouwendienst; ir. H.W.L. Wulff, Warnsveld, inspecteur Milieuhygiëne provincie Gelderland.

Ridder Orde van Oranje-Nassau: J.G.M. Akemann, Oosterhout, dir. Strikotherm, Raamsdonkveer; Q. Amoureus, Rolde, oud-hfd. bij VROM; W. van den Berg, Dordrecht; drs. P.F. Boon, Naaldwijk, vrz. woningbouwvereniging Naaldwijk; J. Bosman, Piershil, dir. Bosman Waterbeheersing en Milieuverbetering; A.J. van den Broek, Cuijk, hfd. fin.-eco. dienst Woningstichting Nijmegen; K. Buitendijk, Strijen, dir. aannemingsbedrijf Buitendijk; L. Dijkxhoorn, Capelle a/d IJssel, dir. bouw- en aannemingsbedrijf Dijkxhoorn; D. Douwes, Damwoude; J. Droogers, Bleiswijk, mede-dir. aannemingsbedrijf Van der Lecq en Droogers; P. Grootenboer, Voorburg, hfd. bij VROM; J. Harte, Heinkenszand; S. Heeringa, Broeksterwoude; J.A.M. Hesse, Enschede, architect; A. Hofland, Barneveld, architect; P.W. van Hofwegen, Amsterdam, vrz. Woningbouwvereniging Eigen Haard; H.J. van der Kolk, Dordrecht, calculator Schokbeton, Zwijndrecht; P. Koelewijn, Bunschoten, districtschef bij provincie Utrecht; M. van der Kuil, Den Haag, fin. medew. VROM; A.S. Louws, Serooskerke, bedrijfsleider aannemersbedrijf Geschiere-Wattel;ing. M.C.M. van Maarschalkerwaart, Dieren, Raad van Bestuur Adviesbureau Bouwtechniek; J.J. Meijer, Den Helder, dir. aannemingsbedrijf J.J. Meijer; J. Meijers, Reeuwijk, oud-buiteninsp. Rijksgebouwendienst; G.Ch.J. Merkelbagh, Huis ter Heide, dir. rayonkantoor Wilma Bouw; C. van der Plas, Den Helder, aannemer; ing. E.W. van Rhenen, Leeuwarden, oud-hfd. techn. dienst VROM Friesland; C. Singerling, Castricum, bouw- en aannemingsbedrijf Derksen/ Singerling; P.J. Slavenburg, Greup, dir. Slavenburgs bouwbedrijf Schiedam; C.J. Stolk, Bodegraven, adviseur VROM; ing. A. Tiekstra, Uithuizermeeden, oud-manager Rijksgebouwendienst; J.R. Zeeman, Wognum, dir.-eig. architectenbureau Zeeman, Zeeman Vastgoed en Zeeman Vastgoed Beheer.