Lintjesregen 1994; Onderwijs en Wetenschappen

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: prof. dr. H.A. Becker, Doorn, hoogl. Rijksuniv. Utrecht; J.M.M. van Berkom, 's-Hertogenbosch, oud-vice-voorz. College v. Bestuur Kath. Univ. Brabant; prof. dr. J.P. Boendermaker, Hilversum, hoogl. Univ. van Amsterdam; prof. ir. D. Bosman, Enschede, oud-hoogl. Univ. Twente; prof. dr. E.F.J. van Bruggen, Paterswolde, oud-hoogl. Rijksuniv. Groningen; prof. dr. S.C. Dik, hoogl. Univ. van Amsterdam/ lid Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen; prof. dr. J.E. Ellemers, hoogl. Rijksuniv. Groningen; prof. dr. R. van Furth, Oegstgeest, hoogl. Rijksuniv. Leiden; prof. dr. R. Giel, Haren, hoogl. Rijksuniv. Groningen/ lid Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen; prof. dr. J.A. van Ginkel, De Bilt, rector-magn. Rijksuniv. Utrecht; prof. dr. C. van den Hoek, oud-hoogl. Rijksuniv. Groningen; prof. ir. C.J. Hoogendoorn, Amstelveen, hoogl. TU Delft; prof. dr. T.C. de Kruijf, Zeist, oud-hoogl. Kath. Theol. Univ. Utrecht; prof. dr. B. van Linge, hoogl. Erasmus Univ. Rotterdam/ hoofd afd. Orthopaedie Acad. Ziekenh. Rotterdam; prof. dr. ir. F.M. Maas, Breda, oud-hoogl. TU Delft; prof. dr. H. Philipsen, Maastricht, rector-magn. en hoogl. Rijksuniv. Limburg; prof. dr. ir. J.A.J. Roufs, hoogl. TU Eindhoven; prof. dr. B. Smalhout, Bosch en Duin; prof. dr. J.D. Speckmann, Leiderdorp, oud-hoogl. Rijksuniv. Leiden; prof. dr. ir. J.J. Steggerda, oud-hoogl. Kath. Univ. Nijmegen; prof. dr. A.H. Stouthamer, Amstelveen, bijz. hoogl. Vrije Univ. Amsterdam/ lid Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen; prof. dr. S.A. Varga van Kibéd en Makfalva, Amsterdam, hoogl. Vrije Univ./ lid Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen; prof. dr. N.J. Vlaar, Amersfoort, hoogl. Rijksuniv. Utrecht/ lid Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen.

Officier Orde Oranje-Nassau: dr. D. Bargeman, Hengelo, oud-univ. hoofddocent/ onderzoekdekaan Univ. Twente; drs. J. Bezemer, Rotterdam, ambt. Onderwijs en Wetenschappen; dr. H.L. Boter, Voorschoten, oud-groepshoofd Anal. Chemie Pr. Maurits Lab. TNO Delft; dr. A.A. van den Broek, oud-univ. docent Rijksuniv. Groningen; prof. dr. J.J. Broerse, oud-onderdir. Inst. voor Toegep. Radiobiol. en Immunologie TNO Delft, hoogl. Rijksuniv. Leiden; prof. dr. H.J.M. Claessen, Wassenaar, hoogl. Rijksuniv. Leiden; mw. mr. A.M. van Doorn, Breda, oud-insp. Beroepsonderwijs en Volwasseneneduc; dr. R. Ferwerda, oud-rector Marnix College te Ede; ir. T.W.C. Hekker, Rijswijk, oud-univ. docent TU Delft; dr. J. Heijlman, Uithoorn, onderwijscoörd. facult. Geneeskunde Vrije Univ.; drs. H.J.F. Hoens, Tilburg, hfd. bur. Onderw. en Onderz. Kath. Univ. Brabant; dr. ir. J.J.A. Janssen, univ. hoofddocent TU Eindhoven; dr. H.L. Jonkers, Delft, ambt. Onderwijs en Wetenschappen; J.L.M. Koekoek, Rijswijk, oud-alg. dir. Stichting Vakopl. Bouwbedrijf; C. Köhlenberg, Zeist, insp. Basisonderwijs; J.H. Kuindersma, Drachten, insp. Basisonderwijs; ir. K.M. van der Laan, secr./ beheerder faculteit Techn. Natuurkunde TU Delft; drs. F.A. Meijer, Voorschoten, univ. docent TU Delft; P.W. Molenaar, Dordrecht, stafinsp. Onderwijs; drs. H.G.P. Reumkens, oud-faculteitssecr./ oud-ambt. secr. College van Toezicht van de Theologische Faculteit te Tilburg; dr. A.H.J.M. Simons, oud-rector Geert Groote College Deventer; dr. G. Véber, Malden, univ. docent Rijksuniv. Utrecht; drs. A. van der Vegt, oud-univ. docent Rijksuniv. Utrecht; drs. F.C. Verschoor, Hengelo, secr. Univ. Twente Enschede; drs. W.H.H. Veugelers, Munstergeleen, oud-voorz. College van Bestuur Hogeschool Sittard; N. de Voogd, Den Haag, plv. dir. Nieuwbouw Acad. Ziekenhuis Leiden; ir. C.W. van der Wal, hoofddir. Milieu & Energie TNO Delft; H.J. Walvis, Voorburg, insp. Beroepsonderwijs en Volwasseneneduc.; ir. J.M.I. van de Weijer, oud-univ. docent TU Delft; ir. R.A. Wiggers, Losser, dir. faculteit Werktuigbouwkende Univ. Twente; ir. J. Wilschut, Zeist, oud-dir./ adv. Facil. Bedrijf Rijksuniv. Utrecht.

Ridder Orde Oranje-Nassau: J.P.G. Arts, oud-dir. RK school Regina Pacis Grave; L.J. Bakker, Dedemsvaart, oud-docent Chr. scholengemeensch. Van Dedem; J.N. Beemsterboer, Tuitjenhorn;P.J.M. Boomaars, Bavel, oud-dir. basisschool St. Aloysius Zundert; B.C.J. van der Borgh, De Meern, oud-dir. Pastoor van Luenen-school; mw. A.M.G. Bos-van Bun, Meerssen, oud-lid Centr. Dir. Ster-College Maastricht; H.J.L. Brassé, Heerlen, oud-conrector scholengemeensch. Sophianum Gulpen; H.W.C.M. Brinkman, Hillegom; mw. M.M.C. Diepgrond-Soesman, De Hoef, medisch maatsch. werker Acad. Ziekenh. Vrije Universiteit; P.C. van Dolen, oud-plv. rector Veurs College Leidschendam; J.H. Doornbosch, docent Chr. mavo de Klokslag Harlingen; T.M. Dijksman, Woerden, ambt. Onderwijs en Wetenschappen; drs. T. Elzinga, oud-dir. sector Economie Morgenland College Hoogeveen; P.A.M. Franken (pater Falco), Heerlen, oud-docent Boschveldcollege Venray; drs. T. Gerritsen, Rijswijk; J.W.M. Geurts, oud-adjunct-dir. Alosta-mavo Elst; mw. G.A. Gunnink-Tulp, Kampen, oud-consulent Open Univ. Zwolle; J.M. Haverhoek, relatiebeheerder mbo-scholen VEV Nijkerk; J.H.P. Heesters, De Meern onderwijsk. medew. Sticht. Vakopl. Schilders- en Stukadoorsbedrijf (SVS); B.F. Heetvelt, Boxtel, oud-conrector St. Janslyceum 's-Hertogenbosch; J.W. Heijenk, dir. basisschool De Morgenster Sleeuwijk; W.M. Heijnen, dir. Josephschool Roosendaal en Nispen; M.A. Hoefnagel, oud-tech. hoofdambt. faculteit Scheikundige Technologie en Materiaalkunde TU Delft; J.T. Holshuysen, Zwolle, oud-voorz. Het Slijters-bureau Den Haag; mw. drs. E.L. Jacobs, Utrecht, ambt. Onderwijs en Wetenschappen; J.M. Jacobs, Nederweert, oud-dir. H. Hartschool Ospel; G.C. Janssen, Berkel-Enschot, oud-secr. hfdbestuur/oud-alg. dir. bureau Ver. Ons Middelbaar Onderwijs; A. Kamerling, Hoog-Soeren, dir. basisschool Berg en Bos Apeldoorn; P.J.A. van Kampen, Etten-Leur, docent Maria-Berchmans-mavo Roosendaal; drs. H. Kersten, Krimoen a/d IJssel, oud-conrector Erasmiaans Gymnasium Rotterdam; G.C. Koebrugge, dir. Groen van Prinstererschool voor Chr. mavo Harderwijk; N. de Koning, Purmerend, oud-hfd Mechan. Afd. NIKHEF, Univ. Amsterdam; J.H. Koopman, oud-dir. basisschool scholengemeensch. Hendrik van der Vlist Utrecht; mw. J.C. Krekelberg, Maasbracht, oud-docent RK mavo Land van Gulick Sittard; C.H.J. Loots, Best, medew. Bureau TU Eindhoven; W. Looije, oud-dir. Dr. M.L. Kingschool Alphen a/d Rijn; G. van Maanen, dir. Eben-Haëzerschool Opheusden; A.C.J. Machielsen, Renkum, oud-docent Spectrum College Utrecht/ oud-docent Stichting Vakopl. Detailhandel in Schoenen; S. Meekma, oud-dir. Chr. basisschool De Westerkim Zaandam; M.J.C. Meijs, Asten, oud-docent Pedag. Acad. De Kempel Helmond; J.G.A. Michielse, Tilburg, oud-hoofdvakdocent schoolmuziek Brabants conservatorium; mw. M.H. Minnaar, oud-leerkracht De Moerbosch-school Apeldoorn; J. Moll, oud-conrector Johannes Fontanus College Barneveld; drs. P.L. Offerhaus, hoofd Itembanking Open Univ. Heerlen; mw. A.J. Ollebek, oud-leerkracht De Lasenberg Soest; A. Penning de Vries, Rijswijk, oud-administr. stafbureau Defensie-onderz. TNO Delft; H.M. Putte, ambt. Onderwijs en Wetenschappen, Zoetermeer; A. de Reus, Belleinwolde, oud-dir. Chr. scholengemeensch. De Rensel Winschoten; H.J. Schols, oud-dir. basisschool Spaubeek; P.C.G.M. Scholten, Voorschoten, oud-sectordir. Haagland Economie, opleidingscentrum mbo Den Haag; mw. B.C. van der Sel, Poortugaal, hfd pers. en fin. zaken Ver. voor beroeps- en ander voortgezet onderwijs De Maasstede Rotterdam; P.A. Smits, oud-docent Nassau-scholengemeensch. Breda; A.L. Snijders, dir. Ds. Joannes Beukelmanschool Alblasserdam; F.J.M. Spijkers, Tilburg; P.A. Teeuwen, Kessel, oud-hfd Werktuigbouwkunde Hogeschool Venlo; M. van der Vegt, Dalfsen, oud-instituutsdir. Coll. Beroepsonderwijs Zwolle;W.J. Veldhuis, oud-univ. docent Kath. Theol. Univ. Utrecht/ pastor te Utrecht; J.A. de Visser, Terneuzen, oud-dir. basisschool 't Kompas te Hoek; J. Waterman, chef bedrijfsgroep Dienst Huisv. en Bouwzaken Bureau Rijksuniv. Groningen; C. de Wolf, Rosmalen, oud-conrector Sint Janslyceum 's-Hertogenbosch; mw. G. Wolters-Draaijer, oud-dir. basisschool De Kap Klazienaveen.

O&W EN BUITENLANDSE ZAKEN

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: prof. dr. J.H.P. Paelinck, hoogl. Erasmus Univ. Rotterdam.

O&W EN BINNENLANDSE ZAKEN

Ridder Orde Oranje-Nassau: C.H.J. van Loon, Waalwijk, oud-secr. Gerben de Vriesstichting.

O&W EN DEFENSIE

Officier Orde Oranje-Nassau: ir. J.H. Geels, Dongen, oud-secr. Ver. voor Electrotechn. Vakonderwijs/ oud-hoogl. KMA.

O&W EN WVC

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: drs. J. Barendregt, Barendreecht, vrz. Raad van Bestuur Acad. Ziekenh. Rotterdam; prof. dr. P.E. Treffers, oud-hoogl. Univ. Amsterdam.

Officier Orde Oranje-Nassau: prof. dr. H. Wesseling, Paterswolde, oud-hoogl. Rijksuniv. Groningen.

Ridder Orde Oranje-Nassau: A.J. Eschauzier, Wassenaar, vrz. ver. Vrienden der Kon. Biblioth./ adv. cult. zaken Ned. Waterschapsbank.