Lintjesregen 1994; Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: Prof. dr. K. Verhoeff, Wageningen, dir. bij LNV; Prof. dr. A.M. van der Woude, Ede, hoogl. Landbouwuniversiteit Wageningen.

Officier Orde Oranje-Nassau: J.L.M. Barendse, Naaldwijk, vrz. Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie; dr. ir. H. Beltman, Den Haag, oud-dir. bij LNV; ir. H. Broekhuizen, Arnhem, oud-dir. Lokatie Praktijkschool Barneveld; ir. H.T. Clevering, Den Haag, beleidsmedewerker LNV; drs. M. van Genne, Den Haag, hfd. bij LNV; C.W.C. van Gisbergen, Hooge Mierde, vrz. Coöperatie Cehave-Encebe; dr. ir. J.J. Hardon, Wageningen, dir. Centrum Genetische Bronnen Nederland; R. Hoeffelman, Bloemendaal, pres.-dir. Cargill B.V.; dr. ir. N.G. Hogenboom, Wageningen, dir. Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktie-onderz.; ir. H.J. Jonkers, Zeist, plv. dir. Landinrichtingsdienst; ir. G. Kappe, Maarn, insp. Landinrichting Gelderland; G. Kooij, Aalsmeer, dir. Anjerveredelingsbedrijf P. Kooij en Zn.; dr. P. Leeflang, Alphen a/d Rijn, plv. insp. RVV; P.J.H.M. Loonen, Oostrum, vrz. Raad v. Commissarissen Campina Melkunie; M. van Lubek, Steenwijk, Algemene Inspectiedienst LNV; F.J. van Maurik, Alphen a/d Rijn, beleidsmedewerker LNV; drs. C.H.A. Pinkse, Doetinchem, RVV; dr. ir. K.W. Smilde, Haren, Inst. voor Bodemvruchtbaarheid; dr. ir. J.H.J. Spiertz, Wageningen, dir. Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek; D.A. Treep, Boskoop, LNV; drs. P. Vermeulen, Bennebroek, alg. vrz. Bond van Bloembollenhandelaren; prof. dr. ir. P. Walstra, Wageningen, hoogl. Landbouwuniversiteit Wageningen; drs. C.J.W. Weber, Driebergen, dir. Holding Dalgetij Nederland; mr. A.P. de Weerd, Breda, Staatsbosbeheer; ir. H. Wieling, Wageningen, consulent LNV.

Ridder Orde Oranje-Nassau: M.A. van de Bilt, Terneuzen, dir./eig. Van de Bilt zaden Sluiskil; J. van Bodegraven, Ouderkerk a/d Amstel, agrariër; G.J.M. Cunnen, Neerkant, bestuurlid Tuindersorganisatie NCB; ing. T.W., Giffel, Maarn, Koninklijke Nederlandse Maatschappij Diergeneeskunde; T.J. Hetterscheid, Steenderen, dir. Aviko; ir. J. Hidding, Assen, alg. secr/pen. Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie; B.L. Hoppenbrouwer, Leidschendam, secr. Ned. Stichting voor Fytofarmacie; W.H. Baron van Ittersum, Heino; ing. C. Kortleve, Wilhelminadorp, bedrijfsdeskundige LNV; mw. H. Marskamp-Teesselink, Hellendoorn, Overijsselse Christelijke Boeren- en Tuindersbond; A.G. Petter, Ommen, agrariër; W. Ramaker, Leersum, Stichting Landbouwvoorlichting; drs. H. van t Riet, Wassenaar, secr. Produktschap Groenten en Fruit; E.M.M. Schreurs, Heythuyzen, vice-vrz. Nederlandse Hippische Sportbond; J. Vedder, Abcoude, Algemene Christelijke Bond van Slagers-Ondernemers; H. Zuur, Gouda, dir. Rabobank; drs. M.T. Zijlmans, Waalwijk, dierenarts.

LANDBOUW EN BUITENLANDSE ZAKEN

Officier Orde van Oranje-Nassau: drs. F.J.B. Bruins, Landbouwraad, Europese Unie.

Ridder Orde van Oranje-Nassau: mevr. A.V. Dolgoff, adj.-landbouwattaché ambassade, Tokio.