Lintjesregen 1994; Justitie

Commandeur Orde Oranje-Nassau: mr. Th.B. ten Kate, 's-Gravenhage, procureur-gen. Hoge Raad; mr. S.K. Martens, 's-Gravenhage, vice-pres. Hoge Raad.

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: mw. mr. R.E. Andringa-Blok, 's-Gravenhage, kantonrechter; mr. J.F. Bellaart, Barchem, raadsheer Hoge Raad; mr. J.A. Blok, 's-Gravenhage, hoofdofficier van justitie; mr. J. Demmink, 's-Gravenhage, dir.-gen., Europese Zaken/ Immigratie Justitie; dr. G.H. van de Graaf, Rotterdam, oud-praeses Generale Synode NH Kerk; mr. W.G. van Hassel, Zuid-Beijerland, oud-deken Ned. Orde van Advocaten; mr. A.N.A. Josephus Jitta, Heiloo, hoofdofficier van Justitie Alkmaar; mw. mr. P. Koningsveld-Beets, Wassenaar, oud-vice-pres. rechtbank 's-Gravenhage; mr. P. Mout, 's-Gravenhage, raadsheer Hoge Raad; mr. J.J. van Oostveen, Gorssel, pres. rechtbank Zutphen; mr. J.M.L. Pompe, Rotterdam, kantonrechter; mgr. dr. A.J. Vermeulen, Zeist, oud-vicaris-gen. Aartsbisdom Utrecht, dr. M. Voortman, 's-Gravenhage, dir. Gerechtelijk Laboratorium; J.E. de Wijs, Emst, thans Korpschef Landelijke Politiediensten.

Officier Orde Oranje-Nassau bij bevordering: J.A.A. Schoenmakers, Zoetermeer, pastoor H. Nicolaas-parochie en bestuurslid van Cebemo; J.W.R.N. de Vroom, 's-Gravenhage, oud-Grootsecr. Orde van Vrijmetselaren.

Officier Orde Oranje-Nassau: A.H. Beemer, Haarlem, pastoor St. Joseph-parochie Haarlem; C.J.R. Buschman, Mesch, em.-pastoor St. Petrusbanden-parochie, oud-deken Venray; E.H.P. Gemmeke, Deventer, bissch. Gedelegeerde Relig. en Seculiere Instituten Aartsbisdom Utrecht; dr. A. van Ginkel, Amersfoort, secr. College van Visitatoren-Gen. NH Kerk; mr. Th.F.M. Holland, Eindhoven, oud-notaris;mr. E.J.H.M. Hooymans, Vught, dir. Gerecht. Ondersteuning arr. Utrecht; mr. H.H. Kleine, Heemstede, notaris; J.Th. Rijk, 's-Hertogenbosch, dir. Stichting Cura Migratorium 's-Hertogenbosch; ds. J. Slomp, Leusden, em.-predikant in alg. dienst. Geref. Kerken; S.A. Soetendorp, 's-Gravenhage, rabbijn Lib. Joodse Gemeenten 's-Gravenhage, Amsterdam en Rotterdam; drs. Th. Sponselee, Rotterdam, oud-alg. overste Congr. Broeders H. Aloysius Gonzaga;mr. M.P.M. Steenberghe, Utrecht, oud-deken Orde van Advocaten arr. Utrecht;B. van Twillert, Apeldoorn, commissaris, dir. Centr. Inst. Opl. en Vorming LSOP te Amersfoort; mr. J. Weitjens, Rotterdam, diocesaan Katech. Adviseur Bisdom Rotterdam; mr. J.H. Westra van Holthe, Assen, notaris.

Ridder Orde Oranje-Nassau: ds. C. Bakker, Enschede, em.-predikant Ned. Geref. Kerk; ds. C. van Bart, Putten, em.-predikant Herv. Gem.; drs. M. van den Berg, Nijmegen, rector Boskapel; ds. S. Cnossen, Drachten, em.-predikant Geref. Kerken (vrijgemaakt);F.J. Compen, Ottersum, pastoor parochie St. Antonius Abt te Ven-Zelderheide;J.N. van Ditmarsch, Utrecht, em.-pastoor Oud-Katholieke Kerk; J.M.M. Dobbelaer, Nijmegen, R.K. geestelijk verzorger Pompekliniek; J.P.W. van Dooren, Nuenen, pastoor parochies St. Clemens te Gerwen en H. Lambertus te Nederwetten; F.L. Grethe, Oldenzaal, oud-insp. Rijksrecherche, oud-bijz. ambt. CRI; dr. P. van Gurp, Arnhem, em.-predikant Geref. Kerken (vrijgemaakt);ds. W. Haverkamp, Nijkerk, predikant Geref. Kerk; ds. A.F. Honkoop, Bennekom, predikant Geref. Gem. Wageningen; drs. E. Hoogerwerf, Nieuwerkerk a/d IJssel, em.-predikant Geref. Kerk te Nieuwerkerk a/d IJssel; ds. A.M. de Hoogh, Brummen, prot. geestelijk verz. Huis van Bewaring Zutphen; P.J.M. Jenniskens, Hoogeveen, pastoor parochie O.L.V. Visitatie; mw. E.L.A.M. de Kerf, Apeldoorn, oud-hfd. Opleidingssector Rechercheschool Zutphen; E.A.M. Lau, Hazerswoude-Dorp, oud-missionaris en pastoor H.H. Engelbewaarders; P.W. Lit, Monnickendam, hfd.insp., politie Gooi en Vechtstreek; ds. H.F. Meijer, Scharendijke, em.-predikant NH Kerk; R. Meijer, Pijnacker, beleidsmedew. Criminaliteitspreventie; dr. B. van Oeveren, Steenwijk, em.-predikant Geref. Kerken, oud-vrz. Bond Geref. Mannenverenigingen; H.G.J.H. Oosterhuis, Amsterdam, studentenpastor Amsterdamse Studentenecclesia (vrije opstelling); ds. J.J. Poort, Oisterwijk, em.-predikant NH Kerk; ds. J. Radstaak, Hardenberg, em.-predikant Geref. Kerken te Heemse; ds. G. Rang, Nieuw-Vennep, em.-predikant Geref. Kerk; P.M. Reinders, Panningen, oud-missionaris te San José de Ribamar, Braz.; ds. H. van der Schaaf, Dordrecht, em.-predikant Chr. Geref. Kerk; ds. E.J. Schimmel, Harderwijk, em.-predikant NH Kerk; ds. J. Smit, Hilversum, em.-predikant centrumwijk Herv. Gemeente; J. Smit, Hoogezand-Sappemeer, oud-off. Rijkspolitie; J. Smits, Zoetermeer, unit-dir. Penitentiair Selectiecentrum Scheveningen; D. Stibbe, Zwolle, voorz. Ned. Israël. Gemeente; mr. P.B.X.M. van Tiel, Overasselt, pastoor parochie H. Antonius Abt; W.A. Vervaet, Lage Zwaluwe, pastoor parochies H. Johannes de Doper te Lage Zwaluwe en H. Stephanus te Moerdijk; L.P.A. Verver, Hulst, pastoor parochie H. Willibrordus en kannunik Kath. Kapittel Bisdom Breda;F.P. Zijlstra, Voorburg, penningm. Personeelssportbond Dir.-Gen. Jeugdbescherming en Delinquentenzorg Justitie.

JUSTITIE EN WVC

Officier Orde Oranje-Nassau: prof. dr. P.P.V. van Moorsel, Alphen a/d Rijn, adviseur kerkelijke kunstschatten en monumenten Bisdommen Rotterdam en Haarlem.

JUSTITIE EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Officier Orde Oranje-Nassau: dr. E.J.M.G. Roebroeck, Utrecht, alg. overste Orde van Augustijnen, voorz. Sticht. Memisa Medicus Mundi.

JUSTITIE EN NED.-ANTILLIAANSE EN ARUBAANSE ZAKEN

Officier Orde Oranje-Nassau: mr. R.F. Pietersz, Curaçao, procureur-generaal Ned. Antillen.