Hoger loon directie DNB

DEN HAAG, 29 APRIL. De beloning van de vijf directieleden van de Nederlandsche Bank steeg in 1993 met 42 procent. Dit staat in het gisteren verschenen jaarverslag van de centrale bank.

In 1993 bedroeg de totale bezoldiging van de directieleden (bruto salaris, plus pensioenbijdrage, plus uitkeringen aan voormalige directieleden) 4,4 miljoen gulden, in 1992 was dat nog 3,1 miljoen gulden. Volgens het jaarverslag is de stijging over 1993 toe te schrijven aan een stijging van de pensioenbijdrage.

De bezoldiging van de directieleden van de Nederlandsche Bank kwam gisteren in de aandacht toen minister Kok (financiën) als reactie op de door bankpresident Duisenberg voorgestelde bezuinigingen van 23 miljard gulden zei het redelijk te vinden dat goedbetaalde werknemers als Duisenberg de komende jaren meer inleveren dan mensen met een minimum of modaal inkomen. Een minimumuitkeringsgerechtigde ging er vorig jaar zelfs 2 procent in koopkracht op achteruit.

De stijging van de bezoldiging bij De Nederlandsche Bank is in 1993 opvallend groot. Volgens De Nederlandsche Bank betreft het een “puur technische zaak”. Voor het eerst sinds 1983 moest er weer een pensioenpremie aan het eigen pensioenfonds worden betaald. In de tussentijd was premieverhoging niet nodig, omdat de beleggingsresultaten van dien aard waren dat de pensioenaanspraken ook zonder premieverhoging konden worden verhoogd.

Een woordvoerder van De Nederlandsche Bank wijst erop dat er het afgelopen jaar geen salarisverhoging is geweest. In verhouding tot directieleden van andere centrale banken, zo luidt de reactie, verdienen de directieleden van de Nederlandsche Bank “niet zo veel”. President Duisenberg verdient naar verluidt tussen de vier en de vijf ton bruto per jaar. Tweemaal zoveel als minister van financien Wim Kok, die in 1993 exclusief 8 procent vakantiegeld 203.440 gulden verdiende.