H. VAN DEN BREEMEN; Chef Defensiestaf

Voor het eerst in de 328-jarige geschiedenis van het Korps wordt een marinier de hoogste militaire baas op Defensie. Luitenant-generaal H. van den Breemen volgt in 1995 generaal A. van der Vlis op als chef van de Defensiestaf. Minister Ter Beek heeft nog voor hij demissionair wordt de benoeming gisteren voorgelegd aan het kabinet, dat instemde met zijn voordracht.

Ter Beek had haast wegens de verdere uitvoering van de afslanking (met vijftig procent) en herstructurering van het leger. Het is op Defensie bekend dat de huidige chef van de Defensiestaf, generaal Van der Vlis, en zijn plaatsvervanger Van den Breemen niet altijd dezelfde opvattingen hadden over de drastische besnoeiingen bij Defensie. Ter Beek was vaak gevoelig voor de opinie van Van den Breemen en handelde navenant.

Terwijl bij de landmacht de grootste reorganisatie moet worden doorgevoerd kiest Ter Beek nu voor een marinier om aan die operatie leiding te geven, tot groot ongenoegen van de landmachtstaf. De laatste drie chefs van de Defensiestaf kwamen uit de landmacht. Van den Breemen wil de macht van landmacht, marine en luchtmacht beperken en nadrukkelijker vanuit de Defensiestaf de beschikbare middelen over de verschillende wapens verdelen.

Omdat Nederland deelneemt aan een aantal vredesoperaties van de Verenigde Naties is de laatste jaren de coördinatie vanuit de Defensiestaf versterkt. De macht van de commandanten van marine, luchtmacht en landmacht is daardoor enigszins afgenomen. Van den Breemen, zo menen directe medewerkers, zal die verdere integratie binnen de Defensiestaf “een fikse duw” geven.

Henk van den Breemen (53) is in Valkenswaard geboren. In 1963 werd hij officier bij het Korps Mariniers. Daarna volgde hij ook nog de commando- en parachutistenopleiding. Van den Breemen onderscheidde zich én in de Antillen en Suriname én in Nederland als troepencommandant. In 1977 adviseerde hij de regering over de bestorming van de door een groep Molukkers gekaapte trein in De Punt bij Haren. Een bijzonder bijstandsteam werd toen na twee weken ingezet om de gijzelaars te ontzetten. In 1985 kwam hij op het ministerie en speelde een belangrijke rol bij de voorbereidingen tot het plaatsen van kruisraketten in Nederland. In 1988 werd hij bij de Defensiestaf souschef operatiën en in 1991 plaatsvervangend chef van de gehele staf.

Luitenant-generaal Henk van den Breemen is naast militair een begenadigd organist. Hij begeleidt koren op de Zuidhollandse eilanden en bij officiële reizen met minister Ter Beek heeft hij altijd partituren in zijn diplomatenkoffer.

Soms vraagt hij zijn buitenlandse gastheren of er nog een orgel in de buurt is, liefst een beetje antiek. De volgende ochtend lukt het hem vaak om voor een klein gezelschap op een vroeg uur nog vóór het officiële programma begint een kort concert te geven. Met Bach in de oren voert men daarna de verdere besprekingen of wordt de terugreis naar Nederland ingezet.

    • Willebrord Nieuwenhuis