Geldprijs ƒ 1 mln Kanker Instituut

De maandelijkse uitloting van de renteloze obligatielening 1988 per 1998 ten laste van Het Nederlands Kanker Instituut heeft als winnend lot aangewezen obligatie nummer 059501. Op dit stuk van 1000 gulden nominaal wordt één miljoen gulden uitgekeerd.