Foto

Foto: ROTTERDAM - Een Vlaamse gaai nestelend op een onderhoudstrap van de hoofdvestiging van de Dagbladunie, onder andere uitgever van NRC Handelsblad.

Het gebouw ligt in een kantorenwijk bij Rotterdam-Alexanderpolder met slechts enkele jonge boompjes in de omgeving. Het broedgeval is opmerkelijk omdat Vlaamse gaaien uitgesproken bosvogels zijn en beslist bomen nodig hebben voor hun nesten. Pas de laatste jaren wagen ze zich buiten de bossen en komen ze de steden binnen. Deze verstedelijking is een algemene trend bij vogels. De merel was rond de eeuwwisseling een schuwe bosvogel, die alleen diep in het bos broedde. De laatste decennia hebben ook heggemus en boomkruiper zich aan stadstuinen aangepast. (Foto Jaime Halegua)