FNV akkoord met sluiting Schickfabriek

ROTTERDAM, 29 APRIL. De Industriebond FNV is gisteren akkoord gegaan met de sluiting van de winstgevende scheermesjes fabriek Schick in Amsterdam. Voor de 190 werknemers die als gevolg van de sluiting hun baan verliezen, is een afvloeiïngsregeling getroffen. De directie wil de fabriek sluiten omdat de vraag naar traditionele scheermesjes sterk afneemt. Flexibele mesjes kan Schick in Nederland niet produceren.

Afspraken tussen directie en FNV voorzien erin dat werknemers van 55 jaar en ouder tot pensionering 87,5 procent van hun salaris behouden. Werknemers tussen de 50 en 55 jaar ontvangen 80 procent van hun salaris tot 65 jaar. Personeelsleden van jonger dan 50 jaar krijgen een eenmalig bedrag uitgekeerd. Voor ieder jaar dat ze in dienst zijn geweest, krijgen deze werknemers een maandsalaris uitgekeerd. Deze uitkering wordt in één keer naar het personeel overgemaakt. De Industriebond FNV spreekt over “het beste sociale plan uit de metaalindustrie”. “Schick is een fabriek die nog steeds rendabel is. Als je die wilt sluiten, vinden wij dat het personeel duur moet worden afbetaald”, aldus een tevreden J.W. Dijkuizen, districtbestuurder van de Industriebond FNV.

Begin april maakte de directie de sluiting bekend waarop circa 90 werknemers het werk voor een dag neerlegden. Toen bleek dat Schick onder geen beding de fabriek wilde openhouden, richtten de vakbonden zich op een goed sociaal plan voor de ontslagen werknemers. Een concept-plan van Schick werd door een bond onmiddellijk afgekeurd. Na genoemde aanpassingen ging de vakbond akkoord.