Een lintje voor 2.485 Nederlanders

DEN HAAG, 29 APRIL. Bijna 2.500 Nederlanders ontvangen dit jaar een koninklijke onderscheiding in verband met Koninginnedag. In totaal worden 2.485 mensen, onder wie 318 vrouwen, onderscheiden. Vorig jaar zijn 2.356 mensen gedecoreerd.

Burgemeester drs. Ch. de Loor (PvdA) van Epe, die zou worden benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Naussau, weigert zijn onderscheiding in ontvangst te nemen. Hij vindt louter het feit dat iemand het burgemeestersambt geruime tijd vervult “onvoldoende reden voor een lintje”.

De hoogste koninklijke onderscheiding die dit jaar wordt toegekend, Commandeur in de Orde van Oranje Naussau, valt negen mensen ten deel. Onder hen zijn twee vrouwen: de voorzitter van de Sociale verzekeringsbank J. van Leeuwen en staatsraad J. Leyten-de Wijkerslooth. Verder is de onderscheiding toegekend aan J. Hoekman, ambassadeur in Londen, de hartchirurg A. Brom, het voormalig Eerste-Kamerlid D. van Ooyen, de procureur-generaal bij de Hoge Raad Th. ten Kate, de vice-president van de Hoge Raad S. Martens, staatsraad F. van der Burg en het Eerste-Kamerlid L. Ginjaar.

Actrice Mary Dresselhuys is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Pag.2: Lintjes voor Wiarda en De Milliano

De anesthesist prof. B. Smalhout en H Couzy, bevelhebber der landstrijdkrachten, zijn benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, evenals de oud-praeses van de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, G. van de Graaf en A. Doctors van Leeuwen, hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook de Alkmaarse hoofdofficier van justitie A. Josephus-Jitta valt deze onderscheiding ten deel.

Ook een aantal leden van de Eerste en Tweede Kamer is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, onder wie E. Baarveld-Schlaman, E. Wessel-Tuinstra, G. Schutte, P. Lankhorst en M. Leerling.

De Utrechtse politiecommissaris Wiarda is benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. Deze onderscheiding valt ook ten deel aan de directeur van Artsen zonder Grenzen, J. de Milliano, aan de viervoudig olympisch kampioene in 1948 F. Blankers-Koen, rabbijn Soetendorp en aan de vice-voorzitter van de FNV, K. Adelmund. De filmproducenten R. Houwer en M. van Heijningen worden respectievelijk officier en ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De eremedailles in goud, zilver en brons worden dit jaar waarschijnlijk voor het laatst opgespeld. De Eerste Kamer ging twee weken geleden akkoord met de herziening van het decoratiestelsel waardoor de eremedailles verbonden aan de Orde van Oranje Nassau worden afgeschaft. In plaats daarvan komt een nieuwe graad voor deze orde: die van Lid van de Orde van Oranje Naussau.

Elke staatsburger kan iemand op grond van zijn of haar bijzondere verdiensten voordragen voor een onderscheiding. Per brief moet de burgemeester van de voordacht in kennis worden gesteld.