Duits hof: beperkt hasjgebruik niet langer vervolgen

BONN, 29 APRIL. Bezit en gebruik van marihuana en hasj blijft in Duitsland weliswaar strafbaar, maar bij “kleine hoeveelheden voor eigen gebruik” moet de justitie slechts in uitzonderingsgevallen optreden. Dit heeft het Duitse Constitutionele Hof in Karlsruhe gisteren in een arrest bepaald.

Kennelijk vreest de hoogste Duitse rechter dat zijn arrest verschillend zou kunnen worden geïnterpreteerd in de zestien deelstaten van de Bondsrepubliek, die op dit stuk een vergaande autonomie kennen. Hij roept Justitie in de deelstaten op hun vervolgingsbeleid zoveel mogelijk onderling af te stemmen. Die oproep is dus in feite vooral gericht aan de door de CDU/CSU geregeerde 'Länder', want elders in Duitsland komt de vervolgingspraktijk al goeddeels overeen met de inhoud van het arrest. Waar Nederland grenst aan door de SPD geregeerde deelstaten als Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen lijkt het arrest van 'Karlsruhe' daarom niet veel te zullen gaan uitmaken voor het zogeheten Duitse “drugstoerisme” naar ons land.

Het oordeel van het Constitutionele Hof was nodig geworden nadat lagere rechters in Lübeck, Stuttgart, Frankfurt Hildesheim waren “voorgegaan” met uitspraken waarin zij de strafbepalingen van de Wet op de verdovende middelen strijdig noemden met de grondwet. Hun bezwaar was vooral dat in dat zogeheten “Betäubungsmittelgesetz” (van 1971) bezit en gebruik enerzijds en verkoop en invoer (handel dus) anderzijds min of meer over één kam worden geschoren.

Het Hof in Karlsruhe komt aan die bezwaren nu gedeeltelijk tegemoet met zijn nadere instructie voor een vervolgingsbeleid met een duidelijker onderscheid tussen handel in en (eigen) gebruik van hennep-produkten. Het hof weigert om een “roesrecht” te erkennen en het gebruik van marihuana en hasj gelijk te stellen met nicotine- of alcoholgebruik, zoals de Lübeckse rechter had gedaan. Volgens het hof zijn tabaksprodukten niet verdovend en leidt alcoholgebruik in het algemeen niet tot een roes. Twee van de acht rechters van de tweede senaat van het Hof hebben een afwijkende mening. Eén wil de strafbaarheid van bezit en gebruik van kleine hoeveelheden cannabis-produkten geheel afschaffen, een tweede wijst uitdrukkelijk op de gevaren van drugs in het verkeer en op de “aanloopfunctie” ervan naar hard drugs en het bijbehorende dealercircuit.

Het aantal Duitse cannabis-gebruikers wordt in het arrest tussen 800.000 en 4 miljoen geschat en zou sinds 1971 nauwelijks zijn veranderd. Het aantal mensen dat via hasj en marihuana doorschuift naar het gebruik van hard drugs, die vaak bij dezelfde dealers te krijgen zijn, blijkt de afgelopen twintig jaar kleiner geworden.

    • J.M. Bik