Correcties & Aanvullingen

Schiphol

In de krant van donderdag 28 april (Zware kritiek op uitbreidingsplan Schiphol, pagina 2) staat dat “de grenzen van de milieuruimte lang voor 2015 bereikt” zullen zijn. Dat is echter niet zeker: terwijl het luchtverkeer toeneemt, dringt de nv Luchthaven Schiphol het aantal vluchten van luidruchtige vliegtuigen steeds verder terug. In hetzelfde artikel wordt gesteld dat 45.000 mensen in 1993 hebben geklaagd over geluidhinder. Het gaat echter om 45.000 klachten van 8.500 mensen.