'Behandel problemen uit een vorig leven'

AMSTELVEEN, 29 APRIL. Mensen met psychische problemen zouden vooral moeten worden behandeld voor frustraties die zij in vorige levens hebben opgelopen. De resultaten van deze zogenoemde reïncarnatie-therapie zijn zo spectaculair dat deze vorm van psychotherapie door de reguliere gezondheidszorg zou moeten worden erkend.

Dit blijkt uit een studie die is verricht in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Reïncarnatietherapeuten. Het onderzoek, dat drie jaar heeft geduurd, is uitgevoerd door de reïncarnatietherapeut R. van der Maesen, een gepensioneerde verzekeringsdeskundige in Amstelveen. De resultaten van het onderzoek werden gisteravond in Rotterdam gepresenteerd.

De onderzoeker zegt dat 81 procent van de patiënten door deze vorm van therapie, waarin een vorig of voorgeboortelijk leven wordt blootgelegd, geheel of gedeeltelijk van psychische problemen werd verlost. Negentien procent van de bijna vierhonderd patiënten die aan het onderzoek meededen, had geen baat bij deze behandelingsmethode, 25 procent werd gedeeltelijk van zijn/haar problemen verlost en 56 procent zou er heel veel aan hebben gehad.

Regressie- of reïncarnatietherapie helpt volgens haar beoefenaars vooral bij fobieën, depressies en seksuele problemen. Ook zou zij bruikbaar zijn voor begeleiding van kankerpatiënten. De vorm van therapie, waarvan de resultaten niet door deskundigen van buitenaf maar door de beoefenaars zelf zijn onderzocht, bestaat volgens Van der Maesen uit zes tot zeven sessies van ieder tweeëneenhalf uur. Per sessie wordt 150 tot 225 gulden betaald. Dit betekent dat de totale behandeling veelal ruim duizend gulden kost. De behandeling moet geheel door de patiënt worden betaald.

Ruim tachtig procent van hen heeft middelbaar of hoger onderwijs gevolgd, zegt de onderzoeker. Voor alles wat met reïncarnatie te maken heeft, zou zowel in filosofische als in theologische kring grote belangstelling bestaan. Daartoe wordt gewezen op het gedachtengoed van mensen als de jezuïetenpater K. Douven, radio-pastor Stolp van de IKON en de theologe Johanna Klink.

Van der Maesen, die zelf nooit in therapie is geweest (“ik heb geen problemen”) en in het ongewisse is over mogelijke eigen eerdere levens, meent dat ieder mens “tientallen, honderden levens” achter zich heeft. “Geheel nieuwe levens komen we bijna nooit tegen”, zegt hij. “Die mensen hebben nog geen problemen. Die zie je nog niet bij een therapeut.” Verder beklemtoont hij dat het bij vorige levens van psychische patiënten bijna nooit om een glorieus verleden, maar haast altijd om “slachtofferlevens” gaat. “Onze therapeuten komen weinig voormalige Egyptische prinsessen of Mary Stuarts tegen, maar vooral mensen die onderdrukking hebben meegemaakt zoals boeren en huisvrouwen of mensen die in een eerder leven zijn verdronken en daar nog onder lijden.” Vooral omdat de reïncarnatiebehandeling van relatief korte duur is en veel resultaat zou afwerpen, meent Van der Maesen c.s. dat de reguliere gezondheidszorg haar aandacht op deze therapievorm moet richten.

    • Frits Groeneveld