Bank of Tokyo: 5 % stijgende winst

The Bank of Tokyo (Holland), dochter van de gelijknamige Japanse grootbank, heeft over 1993 een netto resultaat behaald van 12,58 miljoen gulden tegen 11,9 miljoen gulden in het voorgaande jaar, een winststijging van vijf procent. De debiteurenportfeuille groeide met 7 procent tot 1,77 miljard gulden uit. De waardeaanpassing op vorderingen, zoals de toevoeging aan de stroppenpot wordt genoemd, werd verhoogd tot 18,3 miljoen gulden (vorig jaar 12,4 miljoen). De directie uit zich zorgelijk over 1994 en denkt dat het moeilijk zal zijn het resultaat nog verder te verbeteren.