Zware kritiek op uitbreidingsplan van Schiphol

AMSTERDAM, 28 APRIL. De commissie geluidhinder Schiphol heeft kritiek op de uitbreidingsplannen voor de luchthaven. Gisteren heeft zij minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) een advies gestuurd in reactie op de planologische kernbeslissing voor Schiphol en omgeving.

De commissie uit haar twijfels over de grenzen van de groei van het vliegverkeer. In het door het kabinet genomen besluit wordt uitgegaan van maximaal 432.000 vliegbewegingen in 2015, een toename met zo'n 65 procent in vergelijking met nu. Daarmee zouden de grenzen van de 'milieuruimte' voor Schiphol zijn bereikt, van aanvaardbare geluidshinder en veiligheidsrisico's. De uitbreiding van Schiphol met een vijfde baan mag niet meer dan 10.000 woningen rond de luchthaven de maximale overlast bezorgen.

Volgens de commissie ontwikkelt de toename van het vliegverkeer zich veel sneller dan het kabinet denkt en zullen de grenzen van de milieuruimte lang voor 2015 zijn bereikt. Zij “acht het niet aannemelijk dat, zodra de begrenzing bereikt is, de groei van het luchtverkeer in deze regio geheel tot stilstand komt”.

De commissie beveelt de minister daarom aan een alternatief in haar beslissing op te nemen in geval van nog verdere groei: “Aanleg van een nieuwe luchthaven (...) of afleiding van de groei naar regionale of zelfs buitenlandse luchthavens”. Vooral de niet-commerciële vluchten zouden volgens de commissie vaker kunnen uitwijken naar andere luchthavens. In de plannen van het kabinet is uitsluitend gerekend met commerciële vluchten, terwijl de niet-commerciële de laatste jaren meer dan 15 procent van het totale luchtverkeer beslaat, aldus de commissie.

Verder heeft de commissie aanmerkingen op de vaststelling van geluidshinder. In de voorliggende plannen is alleen het lawaai meegerekend van vliegtuigen die meer geluid produceren dan 65 decibel. Dergelijke vliegtuigen komen echter niet veel meer op Schiphol. Dat betekent dat de feitelijke geluidshinder vooral voor rekening komt van vliegtuigen die afzonderlijk weliswaar minder lawaai produceren, maar gezamenlijk de omgeving zwaarder belasten. Vorig jaar hebben zo'n 45.000 mensen bij de commissie geklaagd over geluidsoverlast.

In de commissie zitten onder meer vertegenwoordigers van de omwonenden, de omliggende gemeenten, Schiphol, KLM en de Rijksluchtvaartdienst. Op enkele punten van kritiek hebben leden van de commissie een voorbehoud gemaakt. De directie van de nv Luchthaven Schiphol heeft al laten weten het niet eens te zijn met het advies van de commissie.

Het advies komt net voordat een reeks hoorzittingen over de plannen begint. Omliggende gemeenten zoals de Haarlemmermeer en Aalsmeer hebben al belangrijke kritiek op het kabinetsbesluit geuit, evenals de provincie Noord-Holland. Alleen Amsterdam, mede-aandeelhouder van Schiphol, staat onomwonden achter de plannen voor uitbreiding, evenals de Amsterdamse Kamer van Koophandel.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft vandaag bekendgemaakt dat uit metingen blijkt dat de lucht-, bodem- en watervervuiling door Schiphol vele malen groter is dan de cijfers van het Integrale Milieu-effect-rapport van de luchthaven aangeven. Volgens het hoogheemraadschap zal de ontwikkeling van Schiphol de kwaliteit van het opervlaktewater (meren, vaarten, enzovoort) en de waterbodem aantasten.