Wrakingen rechtbank in zaak 'Gouden Kalf'

AMSTERDAM, 28 APRIL. De advocaten van zes Israelische medewerkers van vijf geldwisselkantoren in Amsterdam hebben gisteren tot twee keer toe geprobeerd de rechtbank te wraken. Zij trokken de onpartijdigheid van de rechtbank in twijfel.

De zes werden oktober vorig jaar gearresteerd tijdens een operatie van de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) onder de naam 'Gouden Kalf'. De geldwisselaars wordt onder meer heling van gelden uit drugshandel verweten.

Gisteren trachtte de verdediging de strafkamer van de rechtbank, geleid door mr. R. van Os-Lang, van de zaak af te krijgen. De advocaten verwijten de rechtbank dat tijdens een eerdere zitting, in januari, het beginsel van hoor en wederhoor niet is toegepast. De rechtbank zou hen niet in de gelegenheid hebben gesteld te reageren op een proces-verbaal, waarin staat dat de verdachten in voorlopige hechtenis dienen te blijven wegens vluchtgevaar. Een speciale kamer van de rechtbank verwierp dit wrakingsverzoek. De wrakingskamer noemde het wel een “onwenselijke misslag” dat de verdediging niet op het proces-verbaal kon reageren, maar de rechterlijke onpartijdigheid zou niet in gevaar zijn.

Het tweede wrakingsverzoek betrof de afwijzing door de rechtbank van het verzoek tot onmiddellijke invrijheidstelling van drie van de verdachten. Volgens de advocaten is de wettelijke termijn verstreken. De wrakingskamer beslist vandaag over dat verzoek.