VVD: uitleg Ter Beek

DEN HAAG, 28 APRIL. De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil opheldering van minister R. ter Beek van defensie over de uitlatingen van brigade-generaal G. Bastiaans, gisteren in een vraaggesprek met deze krant, dat de moslims de Servische aanval op Gorazde hebben uitgelokt. “Het waren uiteindelijk de moslims die met voortdurende provocaties het Bosnisch Servische leger tot het bloedbad hebben aangezet”, aldus Bastiaans, hoofd van de VN-waarnemers in het voormalige Joegoslavië.

Het Kamerlid F. Weisglas (VVD) vindt de uitspraken van Bastiaans niet correct. “Het gaat hier niet zomaar om een generaal. Bastiaans is niet een van de generaals b.d. die zo vaak kritiek hebben, maar Bastiaans is de hoogste Nederlandse militair ter plekke en zijn analyse staat haaks op die van zijn politieke baas Ter Beek. Ik wil weten wat de minister daarvan vindt.”

M. van Traa (PvdA) vindt dat Bastiaans het recht heeft de militaire situatie ter plekke uit te leggen. “Uit het interview kan je overigens niet opmaken dat de beslissingen die internationaal zijn genomen niet de juiste zouden zijn. Je ziet wel vaker dat mensen die daar werken afstand nemen van wat zij zien als een eenzijdige opvatting ver van hun werkterrein. Zij willen daar het gedrag aankaarten van alle strijdende partijen.”

J. de Hoop Scheffer (CDA): “Ik roep op tot terughoudendheid bij militairen die daar een taak verrichten. Van de andere kant heb ik er wel begrip voor dat militairen roepen wat ze daar zien.”

Via een woordvoerder laat minister Ter Beek weten er geen behoefte aan te hebben om via de media zijn militiairen ter plekke toe te spreken. Een andere bron bij defensie zegt dat Bastiaans gisteravond in een “amicaal” gesprek door een medewerker van de defensiestaf telefonisch te verstaan is gegeven dat “uitlatingen over schuld niet bijdragen aan de vredesoperaties”. Hem is gevraagd terughoudender te zijn. Overigens hebben ook andere hoge VN-officieren onder wie de generaal Rose, commandant van de VN-troepen in Bosnië, zich eveneens kritisch uitgelaten over de houding van de moslims in Gorazde.