VVD bepleit minstens 300.000 banen extra

DEN HAAG, 28 APRIL. VVD-leider Bolkestein eist dat het toekomstige regeerakkoord uitzicht biedt op 300.000 tot 500.000 nieuwe banen in de komende vier jaar.

Hij legde deze eis gisteren in een 'werkpakket' op tafel. “Wat ons betreft kan en moet het volgende kabinet inzetten op een minimale banengroei van 300.000. Ik zeg minimaal, want het kan nog beter”, zei hij gisteravond in Weert.

Bolkestein komt aan het getal van 300.000 banen, doordat hij de banengroei die zich volgens het Centraal Planbureau de komende vier jaar zal voordoen en de effecten van het VVD-verkiezingsprogramma bij elkaar heeft opgeteld. “Wat dit land nodig heeft, is een na-oorlogs banenrecord”, constateerde Bolkestein. De VVD-leider denkt dat bij een terugkeer van “het economisch elan van de jaren tachtig” ook een banengroei van 500.000 binnen bereik komt.

Het Tweede-Kamerlid Melkert van de PvdA betitelde het VVD-werkplan gisteren als “oude wijn in nieuwe zakken”. Bolkestein doet niet veel meer dan herhalen wat in het verkiezingsprogramma van de VVD staat, meende Melkert. Hij beschuldigde de VVD bovendien van “stiekem gedrag” met de energieheffing. De VVD wil de lasten de komende vier jaar met tien miljard gulden verlichten. Blijkens de doorrekening van het VVD-programma door het Centraal Planbureau wilde de partij om een verlaging van de inkomstenbelasting te kunnen financieren onder meer een energieheffing van 2 miljard gulden invoeren. Maar in het definitieve VVD-programma, dat door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op milieu-effecten is doorgerekend, is de (nationale) energieheffing verdwenen. Melkert concludeert dat de VVD daardoor ook twee miljard minder aan werkgelegenheid te besteden heeft.

GroenLinks heeft gisteren een werkgelegenheidsplan gepresenteerd, 'Groen werkt' geheten, waarmee in 1998 120.000 banen worden geschapen, 35.000 meer dan met het eerdere verkiezingsprogramma van deze partij. GroenLinks wil één miljard aan uitkeringsgelden gebruiken om werk te scheppen in buurt- en natuurbeheer en aan ecologische en sociale werkplaatsen.