Vie d'Or en VVD

Met verbijstering las ik dat een der verdachten in het onderzoek naar het door financiële malversaties ten onder gegane verzekeringsbedrijf Vie d'Or uit Veldhoven, door de VVD is kandidaat gesteld voor de Tweede Kamerverkiezingen (NRC Handelsblad, 20 april).

Niet bekend

Het toppunt in deze hoogst onverkwikkelijke zaak vind ik evenwel de uitlating van vice-fractievoorzitter Dijkstal dat de VVD zich over de plaatsing van Stevens op de kandidatenlijst niet al te druk maakt. Of de 13.000 gedupeerde polishouders bij het uitbrengen van hun stem op 3 mei daarover net zo laconiek zullen denken waag ik te betwijfelen.

    • D. Brouwer de Koning