V-raad akkoord met 6.550 extra militairen naar Bosnië

NEW YORK, 28 APRIL. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gisteren unaniem besloten om 6.550 extra militairen naar Bosnië-Herzegovina te sturen. Het totale aantal blauwhelmen in het voormalige Joegoslavië zou dan op 44.870 komen. UNPROFOR is daarmee de grootste vredesoperatie uit de geschiedenis. Momenteel verblijven 33.000 VN-militairen in ex-Joegoslavië, van wie 17.000 in Bosnië.

VN-woordvoerder Fred Eckhard zei echter “geen idee” te hebben “waar de nieuwe troepen vandaan moeten komen.” Met de bijna zevenduizend man die sinds gisteren nodig zijn, komt het totaal tekort aan manschappen bij UNPROFOR op omstreeks twaalfduizend. De nog te vinden 6.550 man zouden bestaan uit 'gewone troepen', 150 militaire waarnemers en 275 politieagenten.

Met het aannemen van de resolutie is een eind gekomen aan enkele weken touwtrekken over nieuwe VN-troepen. De secretaris-generaal van de VN, Boutros Boutros-Ghali, vroeg eerder al om 10.500 extra troepen maar de Verenigde Staten vonden dat te duur. Met het aantal van gisteren gingen de VS wel akkoord. De VS zijn vooralsnog niet bereid zelf grondtroepen voor Bosnië te leveren.

Volgens Eckhard zijn er voor Kroatië en in Bosnië - in en buiten de zogeheten 'veilige gebieden' - al langere tijd 5.000 man extra nodig. “We raken het spoor bijster”, aldus Eckhard, die zegt dat het VN-bureau voor vredesoperaties opnieuw “een rondje dwingende oproepen aan lidstaten te wachten staat”. Pakistan zou op korte termijn 3.000 man leveren, maar die moeten nog getraind worden. Bangaldesh heeft 1.200 man aangeboden, Egypte 500, Noorwegen 400, Argentinië 150 en Polen 150 man. Verwacht wordt dat de inzet van door Turkije aangeboden eenheden in Bosnië tot onoverkomelijke problemen leidt met de Serviërs die hen als bondgenoten van de moslims beschouwen.

In het licht van die dringende behoefte aan vredestroepen moet ook de verzuchting van eergisteren door VN-diplomaat Yasushi Akashi worden gezien. Deze liet zich in The New York Times kritisch uit over de bereidheid van de VS om troepen voor Bosnië beschikbaar te stellen. “Na Somalië is de houding van de VS terughoudend, aarzelend en timide”, aldus Akashi. “Ik begrijp dat president Clinton alleen Amerikaanse troepen naar Bosnië wil zenden na een vredesovereenkomst, maar we hebben nu meer troepen nodig.” De opmerking kwam hem te staan op felle kritiek van de Amerikaanse VN-ambassadeur, Madeleine Albright. Tot zover onze correspondent.

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Christopher heeft gisteren gezegd dat wellicht volgende week een ministersconferentie wordt gehouden over Bosnië. Dat is volgens hem afhankelijk van de vooruitgang die een internationale 'contactgroep' deze week weet te boeken in het overleg met de moslims en Bosnische Serviërs. In de contactgroep zitten vertegenwoordigers van de VS, de EU, Rusland en de VN. Een afvaardiging van de groep, onder wie de Amerikaanse onderhandelaar Redman, zou deze week Sarajevo bezoeken. De Russische onderhandelaar Tsjoerkin zei gisteren dat hij niet in Sarajevo zal zijn, omdat hij zich wil wijden aan het Partnership for Peace-voorstel van de NAVO. Zijn plaats wordt ingenomen door een diplomaat met een lagere rang. Tsjoerkin heeft gezegd zich “gepasseerd” te voelen door de Bosnische Serviërs, die het door hem bereikte vredesakkoord bij Gorazde negeerden.

    • Lucas Ligtenberg