Unilever verdedigt Omo P.

ROTTERDAM, 28 APRIL. “Klinkklare onzin, volstrekt onjuist”. Zo reageerde gisteren een geprikkelde Unilever-directeur Willem Selman op aantijgingen van concurrent Procter & Gamble als zou het vernieuwde Unilever-wasmiddel Omo Power abnormaal hoge slijtage van het wasgoed veroorzaken. Unilever belegde gisteren inderhaast een persconferentie waarbij het bedrijf inging op de beschuldigingen. Het liet doorschemeren juridische stappen tegen de concurrent te overwegen.

Omo Power, voor de ontwikkeling en promotie waarvan Unilever 800 miljoen gulden heeft uitgetrokken, werd begin vorige week op de markt geïntroduceerd. Afgelopen maandag werd begonnen met de 500 miljoen gulden kostende reclamecampagne. Als belangrijkste nieuwigheid bevat het middel een bleekkatalysator, die vlekverwijdering bij lagere temperaturen mogelijk zou maken. Deze katalysator is een complex van een ingewikkeld organisch molecuul met het metaal mangaan.

Procter & Gamble Benelux opende dinsdag bij monde van general manager S.G.H. Kranendijk frontaal de aanval op Omo Power door zijn 'bezorgdheid' uit te spreken over de veiligheid van langdurig met Omo Power gewassen produkten. Procter & Gamble beweert dat het al twintig jaar ervaring heeft met 'mangaantechnologie', maar er altijd van heeft afgezien deze in produkten toe te passen omdat ze nadelig zou zijn voor het wasgoed.

Volgens dr. ir. J.C.P. Broekhoff, directeur wasmiddelenresearch van het Unilever Reseach Laboratorium in Vlaardingen (waar de nieuwe bleekkatalysator is ontwikkeld), is het echter 'absoluut onmogelijk' dat Procter & Gamble de betreffende klasse verbindingen al 20 jaar kent, daar deze pas in 1988 voor het eerst zijn gesynthetiseerd. Tot de oudere mangaantechnologie verhoudt het nieuwe mangaancomplex zich als 'roestvrij staal tot gewoon ijzer', aldus Broekhoff.

Procter & Gamble, met het produkt Ariel marktleider in Nederland, zegt zelf testen te hebben uitgevoerd met in de winkel gekochte Unilever-produkten, gebruik makend van testprotocollen die 'al meer dan 25 jaar' worden gebruikt. Ook zegt het testopdrachten te hebben gegeven aan externe onderzoeksinstituten in verschillende landen, waarvan de resultaten nog worden ingewacht.

Volgens technisch manager H.A.P. Couvreur heeft Unilever echter een zeer uitgebreid testprogramma uitgevoerd waarbij niet alleen onder laboratoriumcondities werd gekeken naar de prestaties van het wasmiddel, maar ook onder normale praktijkomstandigheden. “We hebben,” zegt hij, “in diverse Europese landen tests gedaan met consumenten. In vier landen hebben we een driemaandse test gedaan, in zes landen een negenmaandse test, steeds met groepen van 50 huishoudens. Sinds bijna anderhalf jaar werken we bovendien met zes continu-panels van 100 huishoudens in zes landen. Uit al dit onderzoek is nooit enig probleem met betrekking tot de slijtage naar voren gekomen.”

Volgens Unilever is het niet moeilijk om in het laboratorium extreme omstandigheden op te zoeken waaronder de slijtage sneller gaat. “Maar de cruciale test is toch het gedrag in de wasmachine van de consument zelf”, aldus Couvreur. Volgens hem is slijtage in de beoordeling van wasmiddelen al jaren lang nauwelijks een 'issue' meer, omdat de lage wastemperaturen van tegenwoordig veel milder zijn. Niettemin veroorzaakt Omo Power bij hoge temperatuur volgens hem ook geen slijtageproblemen. Couvreur liet een handdoek en een stuk dameslingerie zien die beide 25 maal bij 90 graden met Omo Power waren gewassen. “Ziet u gaten? Ik niet.”