Tuindersgas bijna 4 cent duurder

AMERSFOORT, 28 APRIL. De aardgasprijs voor de glastuinbouw gaat de komende jaren stapsgewijs met bijna vier cent omhoog. Dat zijn de Gasunie, het Landbouwschap en EnergieNed gisteren in Amersfoort overeengekomen.

De drie partijen hebben enkele maanden over de nieuwe gasprijs onderhandeld. Het nieuwe contract geldt voor vier jaar. Het oude loopt op 1 oktober af. De Gasunie verwacht overigens dat op 1 oktober de gasprijs met 0,2 cent zal dalen als gevolg van doorberekening van de dalende olieprijs. Momenteel kost het aardgas voor de tuinders ruim 22 cent per kubieke meter. Het akkoord geldt voor de circa 11.000 glastuinders in Nederland, die samen circa 4,5 miljard kubieke meter gas per jaar verbruiken.

De prijs van het aardgas was dit voorjaar een politiek gevoelig onderwerp. In een inmiddels berucht geworden amice-briefje aan minister Andriessen (Economische Zaken) verzocht landbouwminister Bukman om uitstel van prijsverhoging. Bukman verwachtte een negatief effect op de verkiezingsuitslag voor het CDA. Door het uitgelekte briefje liep Bukman zware politieke averij op.

Ook premier Lubbers bemoeide zich met de gasprijs. Lubbers verklaarde op een tuindersmanifestatie in Bleiswijk dat de aardgasprijs met het oog op de olieprijs eigenlijk omlaag zou moeten.

In het lopende contract betalen de tuinders bij lage olieprijzen in verhgouding iets meer per kubieke meter en bij hoge olieprijzen iets minder om sterke schommelingen in de prijsbeweging van zware stookolie af te zwakken. De huidige inzichten met betrekking tot de olieprijsontwikkeling geven aanleiding dit principe af te schaffen. Verder geldt vanaf de nieuwe contractperiode dat tuinders gebruik kunnen maken van het tarief voor warmte/kracht-koppeling, dat in het algemeen ook voor andere warmte/kracht-afnemers in Nederland geldt.

Voor andere groepen gasafnemers zoals huishoudens en grootverbruikers zijn vorig jaar al afspraken gemaakt over een geleidelijke verhoging van de tarieven in 1994 en volgende jaren. De nu afgesproken tariefaanpassingen voor de tuinbouw sporen hiermee.