Terugslag Mogen: verlies stijgt fors

Het Leidse plantenbiotechnologiebedrijf Mogen International zag vorig jaar zijn verlies toenemen tot 4,8 miljoen gulden.

In 1993 bedroeg het verlies 0,9 miljoen gulden. Mogen kon de vijf jaar geleden ingezette trend van afnemende verliezen niet vasthouden. Het resultaat stond zwaar onder druk door buitengewone lasten door juridische acties (1,5 mln gulden) en door lagere inkomsten uit contractresearch. De buitengewone lasten slaan op incidentele juridische kosten in verband met de bescherming van delen van Mogen's intelectuele eigendom in de VS. De lagere inkomsten uit contract research zijn ontstaan door het slechte economische klimaat in de land- en tuinbouw. De omzet daalde van 5,6 miljoen naar 4,4 miljoen gulden. Mogen ontwikkelt met behulp van genetische modificatie gewassen met verbeterde eigenschappen.