Stemmen in het buitenland (1)

Het lezen van NRC Handelsblad kost mij ƒ 1252,- per jaar door de hoge portokosten.

Ik heb er dus wat voor over bij te blijven met de Nederlandse politiek. Tot mijn ongenoegen mag ik ditmaal niet stemmen voor de Tweede Kamer op 3 mei. De Nederlandse consul te Düsseldorf deelde mij desgevraagd mee dat het de Nederlandse vertegenwoordiging in Duitsland verboden is de Nederlanders in Westfalen-Lippe (± 40.000) een aanvraagformulier te zenden, dit vanwege de kosten. Er schijnt in een aantal dagbladen een advertentie te hebben gestaan, met de mededeling dat Nederlanders die wensen te stemmen voor de Tweede Kamer zich schriftelijk dienen te melden. Maar ik heb een zodanig bericht in NRC Handelsblad niet gevonden. Een beperkt aantal mensen heeft een aanvraag gedaan, aldus de consul, die het niet eens was met de beslissing van de Nederlandse regering. Meer dan 10.000 Nederlanders in Westfalen-Lippe kunnen zodoende niet stemmen. Heel treurig! Laten wij hopen dat een volgende maal een betere regeling komt. Let wel: Ook voor de Europese verkiezingen mogen de Nederlanders in Duitsland niet stemmen. Na aanmelding kan ik nog wel met de Duitse Europa-verkiezing meedoen. Maar dat vind ik niet leuk. Ik doe het denk ik toch.

    • Lodi Bonninghausen T.H