STELLINGEN

Volgens de Nederlandse jagersvereniging doden jagers slechts om die soorten binnen de perken te houden, die geen natuurlijke vijanden kennen en die door hun te grote omvang andere soorten in verdrukking brengen. Op grond van deze regel moeten jagers jagers jagen.

T.W. de Boer, Rijksuniversiteit Groningen

Het is te verwerpen dat de overheid geld verdient aan parkeermeters, bij welke men het teveel betaalde geld niet terugkrijgt.

H.M. Barentsen, Rijksuniversiteit Leiden

De 'kick' van marathonlopen bestaat voor een aanzienlijk gedeelte uit het kunnen opwekken van medelijden bij duizenden mensen tegelijk.

R.L. van der Hul, Erasmus Universiteit Rotterdam

Vanuit esthetisch oogpunt is het aan te bevelen mannen boven 120 kg in openbare zwembaden een bovenstuk te laten dragen.

S.A. Ásgeirsdóttir, Rijksuniversiteit Groningen

Alle gedachten zijn subjectief. Zij worden waar genoemd als zij niet met elkaar in tegenspraak zijn en objectief als zij door velen worden gedeeld.

J.J.P. Zijlstra, Universiteit Utrecht

Zolang de politiek niet beseft dat de toenemende criminaliteit en onveiligheid één der grootste zorgen van de mensen is, en zolang zij daders beter laat behandelen dan slachtoffers, zal zij de band met de bevolking blijven ontberen.

M.J.A.M. Aalders, Erasmus Universiteit Rotterdam