Senaat stemt in met wijziging bodemwet

DEN HAAG, 28 APRIL. De Eerste Kamer is gisteren in meerderheid akkoord gegaan met een wijziging van de Wet Bodembescherming die het mogelijk maakt ook gevallen van bodemvervuiling van voor 1975 op de vervuiler te verhalen. De Hoge Raad had deze grens eerder gelegd. De senatoren van VVD, CDA en D66 hadden aanvankelijk grote moeite met de wetswijziging. Op verzoek van de senatoren kwamen de ministers Alders (milieubeheer) en Hirsch Ballin (justitie) met een nieuw voorstel die de aansprakelijkheid beperkt tot vervuilers die 'ernstige verwijtbaarheid' ten laste kan worden gelegd.