Sarakreek zoekt uitweg uit misère

Sarakreek Holding, een belegger in kantoorgebouwen en winkelcentra in het noordoosten en het middenwesten van de Verenigde Staten, ziet haar situatie nogal somber in.

Zelfstandig doorgaan met ongewijzigd beleid, liquidatie of rigoureuze inkrimping zijn als mogelijkheden onderzocht maar als onverantwoord of niet aantrekkelijk terzijde gelegd. Bekeken wordt of Sarakreek bij een ander bedrijf kan worden ondergebracht. In het najaar van 1993 heeft een Amerikaanse vastgoedadviseur een onderzoek ingesteld naar Sarakreek. Die concludeerde dat Sarakreek met het oog op de slechte situatie op de onroerend-goedmarkt in de VS omvangrijke investeringen zou moeten doen. Al jarenlang is de kasstroom (resultaat plus afschrijvingen) negatief, een situatie die naar het zich laat aanzien tot na 1994 blijft bestaan. Voorts werd vastgesteld dat voor enkele objecten een risico bestaat ten aanzien van het aflopen en het verlengen van huurcontracten en dat de portefeuille van Sarakreek met haar beperkte omvang en door de matige kwaliteit niet voldoet aan de eisen van de jaren negentig.

Sarakreek heeft in 1993 6,2 miljoen dollar winst geboekt, na in 1992 een verlies van 51 miljoen dollar te hebben geleden. De getaxeerde waarde van de vastgoedportefeuille daalde van 204 miljoen tot 200 miljoen dollar.